SØIK sigter Danske Bank for overtrædelse af hvidvaskloven

SØIK sigter Danske Bank for overtrædelse af hvidvaskloven

28. november 2018
Af Simon Gosvig

Den strafferetlige efterforskning er nu så langt, at Danske Bank bliver sigtet for at overtræde hvidvaskloven.

Danske Bank bliver nu sigtet for overtrædelse af hvidvaskloven i forbindelse med dens håndtering af såkaldt non-resident kunder i bankens estiske filial.

Det oplyser statsadvokat Morten Niels Jakobsen, der er chef for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

»Der er tale om et meget stort og meget omfangsrigt efterforskningsmateriale, men vi er nu så langt, at vi har en sigtelse mod banken. Det er dog vigtigt at sige, at vi fortsat er på et tidligt tidspunkt af vores efterforskning,« siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen.

Sigtelsen sker i forlængelse af, at SØIK den 6. august 2018 fortalte offentligt, at der er indledt en strafferetlig efterforskning vedrørende transaktioner, der kan være led i kriminel hvidvask for et større milliardbeløb i Danske Banks estiske filial.

Der kan ske sigtelse i straffesager, hvis SØIK vurderer, at der er en rimelig grund til at mistænke en person eller virksomhed for at have begået en eller flere lovovertrædelser. Som sigtet i en straffesag får man samtidig en række rettigheder.

SØIK har sammen med de estiske myndigheder oprettet et fælles efterforskningshold, der er etableret i regi af Eurojust.

»Vi arbejder fortsat intenst med efterforskningen. Det videre forløb skal nu afklare, om der her i landet kan rejses en straffesag mod Danske Bank,« siger Morten Niels Jakobsen.

Efterforskningen sker i to hovedspor. Det ene undersøger, om det er muligt at rejse en straffesag i Danmark mod banken for overtrædelse af hvidvaskloven. Det andet spor undersøger, om der kan rettes et personligt ansvar mod enkeltpersoner i Danske Banks ledelse.

Der er i dag alene rejst sigtelse mod Danske Bank som selskab.

Pressehenvendelser kan ske til Simon Gosvig, presseansvarlig i SØIK, på telefon 72 68 90 54.