Principiel sag mod Ringkjøbing Landbobank A/S om kursmanipulation

Principiel sag mod Ringkjøbing Landbobank A/S om kursmanipulation
12 June 2014
By Mikkel Thastum

Anklagemyndigheden rejser nu tiltale for kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder mod Ringkøbing Landbobank A/S og en af bankens kunder. Sagen er principiel i forhold til en banks strafansvar for en bankkundes transaktioner med værdipapirer.

Det oplyser fungerede statsadvokat Henrik Helmer Steen, leder af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

På årets sidste handelsdag for værdipapirer i 2011 foretog banken på vegne af bankkunden en række mistænkelige transaktioner, der ifølge anklageskriftet fik en virksomhedsobligation til kunstigt at stige. Transaktionerne betød, at kundens værdier steg med cirka 13 millioner kroner – hvilket svarer til mere end en tyvedobling.

»Det er vigtigt for det danske samfund, at alle kan stole på kursen som udtryk for værdien af et værdipapir. Vi betragter derfor straffesagen som en prøvesag af stor betydning for afgrænsningen af, hvornår en bank kan blive straffet for at samarbejde med en kunde om kursmanipulation,« siger Henrik Helmer Steen, der påpeger, at sagen også er principiel i forhold til, hvornår en bank skal indberette en kundes mistænkelige transaktioner til myndighederne. Der er således i sagen også rejst tiltale mod Ringkjøbing Landbobank A/S for manglende underretning af Finanstilsynet om transaktionerne.

Den rejste tiltale omfatter samlet bankkunden og kundens anpartsselskab – samt banken som juridisk person og en mellemleder i banken.

Kursmanipulationen skete ifølge tiltalen ved, at kunden på årets sidste handelsdag 30. december 2011 i samarbejde med mellemlederen i banken indlagde flere mindre købsordrer på en virksomhedsobligation til en betydeligt højere kurs, end de øvrige købere i markedet var villige til at betale, hvorved senest noterede kurs på obligationen steg fra kurs 1,1 til kurs 30.
 
De gennemførte transaktioner var ifølge tiltalen egnede til at påvirke kursen på obligationen i en retning, der afveg fra obligationens værdi i markedet, idet transaktionerne var egnede til at give urigtige eller vildledende signaler om efterspørgslen efter eller kursen på obligationen og sikrede, at kursen på obligationen kom til at ligge på et kunstigt eller unormalt niveau.
 
Straffesagen er indbragt for Retten i Herning. Det er endnu ikke besluttet, hvornår sagen vil blive behandlet.

For yderligere oplysninger kontakt fungerende statsadvokat Henrik Helmer Steen, hhs001@politi.dk  tlf. 72 68 91 51 eller vicestatsadvokat Hans Fogtdal, hfo003@politi.dk tlf. 72 68 91 55.

Anklagemyndighedens kommunikationschef Mikkel Thastum, tlf. 25 12 61 48.