Domstolene i Danmark

Domstolene i Danmark


Her kan du læse, hvordan domstolene i Danmark er organiseret, og hvilke sager der behandles i byretten, landsretten og Højesteret.

Læs mere om byretten

Læs mere om landsretten

Læs mere om Højesteret