Tilsyn

Tilsyn

Anklagemyndigheden arbejder for at skabe retssikkerhed 
og tryghed samt sikre, at straffesager behandles så
grundigt og hurtigt som muligt i lyset af sagens omfang,
karakter og grovhed.

Tilsynet med politiets og anklagemyndighedens straffesags-
behandling skal bidrage til dette arbejde ved at sikre den
nødvendige høje kvalitet, legalitet og effektivitet i straffe-
sagsbehandlingen.