Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger

Samtykke til behandling af dine personoplysninger

Ved tilmelding til services som eksempelvis nyhedsbreve samtykker du til at Rigsadvokaten som dataansvarlig behandler oplysninger om dig med det formål at udsende det/de ønskede nyheder fra anklagemyndigheden. Oplysningerne vil blive opbevaret indtil du afmelder dit nyhedsabonnement. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, konsekvensen heraf vil være at du ikke længere kan modtage nyhederne fra anklagemyndigheden via denne service.

Du har også ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, ligesom du har ret til at anmode om at få dine oplysninger berigtiget eller slettet, eller behandlingen begrænset. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger. Sluttelig har du ret til at anmode Rigsadvokaten om at modtage dine oplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Sådanne anmodninger skal fremsendes til rigsadvokaten@ankl.dk eller via post til:
Rigsadvokaten, Frederiksholms kanal 16, 1220 København K.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger herunder fx udøvelsen af dine rettigheder er du meget velkommen til at kontakte Rigsadvokatens databeskyttelsesrådgiver på databeskyttelsesrådgiver@ankl.dk, eller via post til: Rigsadvokaten, Att. Databeskyttelsesrådgiver Anna Alexandra Pontoppidan, Frederiksholms kanal 16, 1220 København K. Du har endvidere ret til at klage over Rigsadvokatens behandling af dine oplysninger til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@datatilsynet.dk eller via post til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K