Tolketakster i Den Centrale Anklagemyndighed

Tolketakster i Den Centrale Anklagemyndighed

Taksterne reguleres årligt den 1. juli med Økonomistyrelsens Fastprisberegner. Rigsadvokatens whistleblowerordning omfatter den centrale anklagemyndighed, dvs. Rigsadvokaten, Statsadvokaten i København, Statsadvokaten i Viborg og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet.

Satser for fremmøde- og telefontolkning

TolkekategoriPris pr. påbegyndt time
 2023/2024
Kategori 1 – Translatør648,78
Kategori 2 – Statsprøvet432,52
Kategori 3 – Øvrige370,72

Satser for skriftligt oversættelse - almindelig tekst

TolkekategoriPris pr. linje
 2023/2024
Kategori 1 – Translatør26,28
Kategori 2 – Statsprøvet19,34
Kategori 3 – Øvrige16,20

 

I særlige tilfælde hvor en oversættelse haster og skal være færdig inden for 48 timer, kan der aftales et vederlag på dobbelt takst pr. linje, dog max. 1.500,00 kr. i alt. Vederlaget skal aftales og skal fremgå eksplicit af fakturaen.

Satser for skriftlig oversættelse - svær tekst

TolkekategoriPris pr. linje
 2023/2024
Kategori 1 – Translatør28,14
Kategori 2 – Statsprøvet20,65
Kategori 3 – Øvrige17,41

 

I særlige tilfælde hvor en oversættelse haster og skal være færdig inden for 48 timer, kan der aftales et vederlag på dobbelt takst pr. linje, dog max. 1.500,00 kr. i alt. Vederlaget skal aftales og skal fremgå eksplicit af fakturaen. 

Satser for transportgodtgørelse

TolkekategoriPris pr. 30 min
 2023/2024
Kategori 1 – Translatør162,20
Kategori 2 – Statsprøvet108,13
Kategori 3 – Øvrige92,68

 

Der ydes vederlag for den tid, der medgår til transport fra det sted, hvor tolken opholder sig forud for tolkningen, til det sted, hvor tolkningen foregår, hvis afstanden overstiger 10 km. Dog ydes der ikke vederlag for transporttid, der overstiger den tid, det tager at befordre sig fra tolkens kontorsted til det sted, hvor tolkningen foregår. Vederlaget beregnes på grundlag af den korteste transportvej. 
I de tilfælde, hvor der ydes vederlag for den tid, der medgår til transport, beregnes vederlaget ud fra tolkens samlede transporttid. Afregning sker pr. påbegyndt ½ time. 
Vederlaget udgør halvdelen af timetaksten for tolken, uanset hvilket tidspunkt på døgnet transporten finder sted.

Kørselsgodtgørelse ifølge skat2024
Km høj takst3,79

 

Ved benyttelse af offentlige transportmidler godtgøres dokumenterede udgifter til den konkrete befordring. Godtgørelsen beregnes på grundlag af den korteste transportvej. Der ydes ikke godtgørelse for parkeringsudgifter.