Lægeundersøgelse

Lægeundersøgelse

I nogle sager skal du muligvis undersøges af en læge. Det er frivilligt, om du vil undersøges, men det er ofte nødvendigt for at sikre beviser.

Hvis du har været udsat for vold, skal du tage på skadestuen, umiddelbart efter volden er begået. På skadestuen bliver du undersøgt af en læge, som beskriver dine skader.

Lægens beskrivelse af dine skader skal bruges som bevis i en eventuel retssag, eller hvis du søger om erstatning efter offererstatningsloven.

Hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb kan det også være nødvendigt, at du bliver undersøgt af en læge. Politiet vil fortælle dig, om der er brug for en lægeundersøgelse. Hvis der er det, bliver du undersøgt på skadestuen, Center for Voldtægtsofre eller Center for Seksuelle Overgreb af personer, der er uddannede til at undersøge ofre for seksuelle overgreb. Hvis et barn skal undersøges af en læge, skal en af forældrene som udgangspunkt give samtykke til undersøgelsen.