Udgifter til forsvarer

Udgifter til forsvarer

Hvis du bliver dømt, skal du som udgangspunkt betale alle sagens omkostninger. Du kan læse om sagsomkostninger her. Sagens omkostninger vil hovedsageligt bestå af udgifterne til din forsvarer (salæret).

Hvis du har haft en beskikket forsvarer, vil det offentlige i første omgang betale udgifterne til din forsvarer. Du vil dog efterfølgende blive opkrævet beløbet af det offentlige. Salæret til den beskikkede forsvarer er normalt udregnet på baggrund af faste takster.

Hvis du har haft en privatantaget forsvarer, skal du betale forsvarerens omkostninger direkte til denne. Størrelsen af omkostningerne afhænger af den aftale, som du har indgået med din forsvarer. Læs om privatantaget forsvarer.

Hvis du bliver frifundet, skal du ikke betale udgifterne til din beskikkede forsvarer. Det offentlige betaler udgifterne. Du vil dog som udgangspunkt selv skulle betale udgifterne til en privatantaget forsvarer – også selv om du bliver frifundet. I visse tilfælde kan retten dog bestemme, at du ikke skal betale (alle) udgifterne til din privatantagne forsvarer, hvis du bliver frifundet.