Beskikkelse af forsvarer

Beskikkelse af forsvarer

Politiet har pligt til at vejlede dig om muligheden for at få beskikket en forsvarer, hvis du bliver sigtet i en straffesag.

Du kan som hovedregel selv beslutte, hvem du gerne vil have som forsvarer under straffesagen. Hvis du er under 18 år, er det dog forældremyndighedsindehaveren, der har ret til at vælge, hvilken forsvarer du skal have.

I en række tilfælde vil retten beskikke en offentlig forsvarer for dig. Det betyder bl.a., at salæret til advokaten i første omgang bliver betalt af det offentlige. Hvis du bliver dømt, vil det offentlige efterfølgende opkræve omkostningerne hos dig. Læs mere om sagsomkostninger.

Du kan bede politiet eller retten om at få en bestemt advokat som din beskikkede forsvarer. Det er retten, der afgør, om betingelserne for at beskikke en forsvarer er opfyldt.

Advokatsamfundet har en oversigt over alle danske advokater. Du kan f.eks. søge på advokater med speciale i strafferet. Du kan finde oversigten Advokatnøglen på Advokatsamfundets hjemmeside.

Hvis du ikke selv peger på en advokat, du gerne vil have, vælger retten en advokat for dig. Retten har en liste med advokater, der er udpeget til at blive beskikket i straffesager.

Hvis du undervejs i en straffesag gerne vil have en ny forsvarer, kan du som udgangspunkt få beskikket en 
ny forsvarer. Du kan give politiet, retten eller den nye forsvarer besked om, at du ønsker at skifte forsvarer.

Hvornår skal der beskikkes en forsvarer?

Der skal som udgangspunkt beskikkes en forsvarer i alle straffesager, medmindre der er tale om en mindre alvorlig sag, hvor der eksempelvis alene bliver tale om en bøde. Det kan f.eks. være færdselssager om hastighedsoverskridelse, hvor straffen – hvis du bliver dømt – kun er en bøde.

I mindre alvorlige sager vil der ikke være en forsvarer til stede ved retsmødet, medmindre du selv laver en aftale med en advokat om at være til stede. Læs om privatantaget forsvarer.