Årligt statusbillede

Årligt statusbillede

Tilsynet tilpasses det aktuelle risikobillede og virkeligheden. Derfor er der i 2019 sket en gennemgående ændring af anklagemyndighedens tilsynsmodel. Et centralt element i tilsynsmodellen er nu den centrale tilsynsplan, som består af generelle tilsynsområder og tematilsyn, og danner rammen om anklagemyndighedens tilsynsarbejde. Desuden udarbejder hver enkelt politikreds og statsadvokaturerne nu en lokal tilsynsplan, så lokale risici og udfordringer identificeres og følges op på.

Læs status for hovedresultaterne af anklagemyndighedens tilsynsvirksomhed i 2023

Læs status for hovedresultaterne af anklagemyndighedens tilsynsvirksomhed i 2022

Læs status for hovedresultaterne af anklagemyndighedens tilsynsvirksomhed i 2021

Læs status for hovedresultaterne af anklagemyndighedens tilsynsvirksomhed i 2020

Læs status for hovedresultaterne af anklagemyndighedens tilsynsvirksomhed i 2019