Er du offer for en forbrydelse?

Er du offer for en forbrydelse?

Hvis du har været udsat for en forbrydelse, kan du her finde information om alt fra anmeldelse af forbrydelsen til, hvordan afhøring hos politiet og det at vidne i retten foregår.

Du kan også læse om dine muligheder for at få en kontaktperson, en bistandsadvokat og erstatning.

Her finder du også råd og vejledning, der er specifikt målrettet dig, som har været udsat for eksempelvis vold, voldtægt eller tyveri. Eller dig, der har været udsat for forfølgelse eller chikane.

Der er også råd og vejledning til dig, der er pårørende til et offer for en forbrydelse.

Information til dig, som er offer for en forbrydelse

Få svar på ofte stillede spørgsmål