Anklager i sommerferien

Anklager i sommerferien

Anklagemyndigheden giver hver sommer jurastuderende fra hele landet mulighed for at komme tættere på anklagerens hverdag hen over sommeren i en stilling som sommerfuldmægtig.

Som sommerfuldmægtig i anklagemyndigheden får du et studierelevant arbejde af 4-6 ugers varighed, og du får fra første parket mulighed for at se, om anklagerjobbet kunne være noget for dig.

Arbejdet er 37 timer om ugen, og du vælger selv hvor i landet, du ønsker at søge en sommerfuldmægtigstilling.

Læs mere om anklagemyndigheden som arbejdsplads

I en stilling som sommerfuldmægtig vil du komme til at opleve, hvordan straffesager behandles fra start til slut.

Du får lejlighed til at prøve kræfter med spørgsmål om, hvorvidt der er grundlag for at rejse tiltale i en sag, eller om beviserne ikke er tilstrækkelige, og sagen derfor skal sluttes.

Hvis sagen skal føres, kommer du til at hjælpe med at skrive anklageskrift og tilrettelægge sagens gang.

Desuden vil du selvfølgelig blive involveret i processen, når sagen skal for retten for første gang. Her vil du møde alle sagens aktører; vidner, tiltalte, forsvarere og dommere, og du vil opleve, hvordan anklageren håndterer sagens gang. Vi tilrettelægger et individuelt forløb for dig.

Ansøgningsprocedure

Såfremt der bliver opslået en stilling som sommerfuldmægtig i anklagemyndigheden, vil du kunne finde stillingsopslaget på Justitsministeriets hjemmeside.