Anmeldelse

Anmeldelse

Har du været udsat for en forbrydelse, er det vigtigt, at du anmelder det til politiet.

Anmeldelse

Du kan anmelde forbrydelsen telefonisk, skriftligt (også pr. mail), eller ved at møde personligt op på politistationen. Det er nødvendigt, at du møder op på politistationen, hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet. Politiet kan også modtage din anmeldelse på gerningsstedet. Hvis der er tale om visse former for tyveri, for eksempel cykeltyveri, eller hærværk, kan du anmelde det på politiets hjemmeside.
Det er vigtigt, at du anmelder forbrydelsen så hurtigt som muligt efter, at den er begået. Det er en god idé at notere det ned, du har oplevet, lige efter det er sket – eksempelvis hvad der blev sagt eller gjort eller en beskrivelse af gerningsmanden.

Du er ikke forpligtet til at anmelde forbrydelsen til politiet, men det kan være nødvendigt, hvis du skal have erstatning for den skade, du har lidt som følge af forbrydelsen.

Erstatning

Hvis du har været udsat for personskade, eksempelvis efter vold, kan du i nogle tilfælde få erstatning fra staten som følge af den forbrydelse, du har været udsat for. Du kan normalt kun få erstatning efter offererstatningsloven, hvis du har anmeldt forbrydelsen til politiet inden for 72 timer efter, forbrydelsen er begået. Kravet om anmeldelse inden for 72 timer gælder ikke i sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn, der er begået efter den 1. april 2016.

Du kan læse mere om erstatning på Erstatningsnævnets hjemmeside.