Anmeldelse

Anmeldelse

Har du været udsat for en forbrydelse, er det vigtigt, at du anmelder det til politiet.

Anmeldelse

Du kan anmelde forbrydelsen telefonisk, skriftligt (også via mail) eller evt. ved at møde personligt op på politistationen.

Ring 112, hvis du har akut brug for politiets hjælp, eller der er fare for dit eller andres liv. Ring 114, hvis du har været udsat for kriminalitet, men ikke har akut brug for politiets hjælp, eksempelvis hvis gerningsmanden har forladt stedet.

Hvis du har været udsat for tyveri, hærværk, cyber-angreb, it-relateret økonomisk kriminalitet, er blevet krænket seksuelt på internettet eller har set seksuelle overgreb mod børn på internettet., kan du foretage anmeldelse via politiets hjemmeside.

Det er vigtigt, at du anmelder forbrydelsen så hurtigt som muligt efter, at den er begået. Det er en god idé at notere det ned, du har oplevet, lige efter det er sket – eksempelvis hvad der blev sagt eller gjort eller en beskrivelse af gerningsmanden.

Du er ikke forpligtet til at anmelde forbrydelsen til politiet, men det kan være nødvendigt, hvis du skal have erstatning for den skade, du har lidt som følge af forbrydelsen.

Erstatning

Hvis du har været udsat for personskade, eksempelvis efter vold, kan du i nogle tilfælde få erstatning fra staten som følge af den forbrydelse, du har været udsat for. Du kan normalt kun få erstatning efter offererstatningsloven, hvis du har anmeldt forbrydelsen til politiet inden for 72 timer efter, forbrydelsen er begået. Kravet om anmeldelse inden for 72 timer gælder ikke i sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn, der er begået efter den 1. april 2016.

Du kan læse mere om erstatning på Erstatningsnævnets hjemmeside.