Sommerskole 2023

Sommerskole 2023

Som jurastuderende har du en unik mulighed for i fire lærerige dage at komme helt tæt på, hvad det vil sige at arbejde som anklager, når anklagemyndigheden den 14. til den 17. august 2023 åbner dørene op til årets sommerskole.

Sommerskolen er for dig, der vil prøve kræfter med strafferet i praksis og lære at forberede en straffesag og føre den for retten. 

Hvad lærer jeg på sommerskolen? 

Sommerskolen er et intensivt træningsforløb på fire dage, hvor du sammen med et hold på fire andre studerende skal forberede en fiktiv straffesag, som I på den sidste dag skal føre i Københavns Byret foran en rigtig dommer. Til at vejlede jer undervejs i forberedelsesprocessen får I en erfaren anklager som mentor, samtidig med at I løbende har undervisning. 

Du lærer anklagerens fagdiscipliner og bliver bl.a. undervist i procedure, vidneafhøring, afhøringsteknikker, vidnepsykologi og retsretorik. Du får indblik i de beslutninger, der skal træffes, før anklageren kan sende en straffesag i retten, og vi sætter fokus på retsarbejdet, på bevisførelsen, på proceduren og på processen. Arbejdsformen på sommerskolen veksler mellem teori og praksis, opgaver og øvelser.  

Sommerskolen giver dig gode råd og redskaber, som du vil kunne bruge i mange andre sammenhænge end rent strafferetlige. Undervejs vil der også være tid til drøftelser, faglig sparring og vejledning om dine overvejelser om karriere- og studievalg. 

Hvem underviser? 

Du vil blive undervist af nogle af vores dygtige anklagere, en retoriker og en psykolog. De vil gøre dig klogere på straffesagens gang, anklagerens objektivitet, legalitetskontrol, formulering af anklageskrifter, vidneafhøringer og vidnepsykologi og den gode procedure.

På sommerskolen vil du også møde en dommer og en forsvarsadvokat, som vil give deres syn på arbejdet med straffesager og på, hvad der efter deres opfattelse kendetegner en god straffeproces.  

Sommerskolen bliver afholdt hos Rigsadvokaten, Frederiksholms Kanal 16, 1220 København K.

Vil du vide mere? 

Hvis du vil høre mere om sommerskolen eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte senioranklager Jack Hurup fra Rigsadvokatens Personalesektion på tlf. nr. 30307584 eller e-mail jhu005@ankl.dk

Læs artikel »Vi har virkelig fået lov til at afprøve forskellige aspekter af anklagerlivet«

Læs artikel »Fremtidens karrieredrøm prøves af: Anklagemyndighedens Sommerskole er i fuld gang«