Bistandsadvokat

Bistandsadvokat

Hvis du har været udsat for en forbrydelse, kan du i visse tilfælde få en bistandsadvokat. Bistandsadvokaten er en gratis advokat, der kan hjælpe dig og varetage dine interesser under hele straffesagen.

Bistandsadvokatens rolle

En bistandsadvokat kan

  • Hjælpe dig og give dig råd og vejledning, mens politiet efterforsker sagen, og hvis sagen senere skal for retten.

  • Rådgive dig, hvis du er bange for, at gerningsmanden skal opsøge dig.

  • Forklare dig, hvordan en straffesag foregår og tage med dig, hvis du skal afgive forklaring i retten som vidne.

  • Hjælpe dig med at få erstatning – ved at opgøre dit erstatningskrav og fremsætte det under en eventuel retssag og over for Erstatningsnævnet .

Hvem har ret til en bistandsadvokat?

Når du har været udsat for voldtægt eller en lignende alvorlig seksualforbrydelse, får du en bistandsadvokat, medmindre du ikke ønsker det.

Når du har været udsat for anden personfarlig kriminalitet som vold eller røveri, skal du selv bede politiet om at få en bistandsadvokat, hvis du ønsker det.

Politiet vil fortælle om dine muligheder for at få en bistandsadvokat.

Det er retten, som afgør, hvem der kan få en bistandsadvokat. Retten beslutter også, hvilken advokat det skal være. Hvis du gerne vil have en bestemt advokat til at hjælpe dig, kan du bede om det.

Hvis du har været udsat for voldtægt eller lignende, får du mulighed for at tale med din bistandsadvokat, før politiet afhører dig første gang. Nogle gange kan det være nødvendigt, at politiet stiller dig spørgsmål, inden du har talt med din bistandsadvokat.

Hvis du har været udsat for en seksualforbrydelse, har du også ret til at få vejledning fra en bistandsadvokat, før du eventuelt anmelder sagen til politiet. Bistandsadvokaten er gratis, uanset om du vælger at anmelde overgrebet eller ej. Du kan finde kontaktoplysninger på landets bistandsadvokater på domstol.dk. Her ligger der under de enkelte byretter lister over alle bistandsadvokater i retskredsen. Hvis du ikke kan finde listen, kan du kontakte den enkelte byret. Bistandsadvokaten kaldes også en beneficeret advokat. 

linkedin