Sagen afsluttes uden retssag

Sagen afsluttes uden retssag

​En sag kan – hvis der ikke bliver rejst tiltale – slutte på flere måder.

Selv om politiet har sigtet dig, fordi mistanken har rettet sig mod dig, kan anklagemyndigheden beslutte ikke at rejse tiltale. Det betyder, at sagen ikke kommer i retten. Det vil typisk ske i sager, hvor anklagemyndigheden ikke mener, at der er de nødvendige beviser i sagen til en domfældelse. I nogle tilfælde vil du have mulighed for at søge om erstatning, hvis der ikke bliver rejst tiltale. Læs mere om erstatning.
Hvis der er tale om mindre alvorlige forbrydelser, kan sagen også ende med, at du betaler en bøde eller i nogle tilfælde får et tiltalefrafald.

Bøde

I de sager, der kan afgøres med en bøde, modtager du et bødeforelæg fra politiet.

I bødeforelægget står, hvilken strafbar handling du er sigtet for at have begået, samt hvilken bøde du skal betale. I bødeforelægget er anført, hvornår du senest skal betale bøden, hvis du kan erkende dig skyldig.

Hvis du betaler bøden, er sagen slut.

Hvis du ikke betaler bøden, vil politiet sende sagen i retten.

Retten vil uden yderligere varsel kunne dømme dig for den forbrydelse, som bødeforelægget angår, medmindre du inden en frist, der er fastsat i bødeforelægget, anmoder om, at sagen bliver behandlet i et retsmøde. Rettens afgørelse kan ikke ankes.

Tiltalefrafald

Et tiltalefrafald betyder, at anklagemyndigheden anser dig for at være skyldig, men at der ikke bliver nogen retssag. Du får et brev fra anklagemyndigheden vedrørende tiltalefaldet. Tiltalefrafaldet kan eventuelt indeholde vilkår, du skal overholde.

Et offer i en straffesag kan ikke beslutte, om der skal føres en retssag mod dig. Det er anklagemyndighedens beslutning.