Om at vidne i retten

Om at vidne i retten

Hvis du bliver indkaldt som vidne i retten, får du et brev med en vidneindkaldelse. Her kan du læse, hvordan et retsmøde foregår. Når du bliver indkaldt til at vidne i retten, har du pligt til at komme. Din forklaring som vidne har stor betydning for sagen. Når du bliver indkaldt som vidne, er det fordi anklageren eller forsvareren mener, at din forklaring har stor betydning for rettens vurdering af sagen. Din forklaring kan med andre ord være med til at få en skyldig dømt eller en uskyldig frifundet.

Se video om at vidne i retten:

Hvis du ikke møder op til retsmødet, vil sagen som regel blive udsat, og du vil blive indkaldt til et nyt retsmøde.

Læs mere om, hvordan en retssag forløber og få svar på dine spørgsmål.

Hvis du har en kontaktperson hos politiet, kan kontaktpersonen vejlede dig og informere dig om dine rettigheder. Læs mere om kontaktpersoner.

Hvis du ikke møder op til retsmødet

Du har pligt til at komme. Det gælder, selv om du mener, at dine oplysninger ikke er vigtige, eller hvis du tidligere har forklaret om sagen til politiet eller i retten.

Nogle retter har indført adgangskontrol. Det betyder, at du ved indgangen til retten vil blive visiteret og dine medbragte effekter, eksempelvis tasker, vil blive undersøgt.

Hvis du ikke kommer til retsmødet, eller du bliver afvist fra retsbygningen, fordi du nægter at lade dig visitere eller få undersøgt dine medbragte effekter, kan du blive idømt en bøde. Du kan også risikere at blive hentet af politiet og eventuelt anbragt i arresten, indtil du kan blive afhørt i retten.

Du kan kun undlade at møde op, hvis du har en lovlig grund (en gyldig grund til ikke at komme på det pågældende tidspunkt). Du vil eventuelt blive bedt om at fremlægge dokumentation for dette.

En gyldig grund kan f.eks. være sygdom. Travlhed, kurser, forretningsmøder og lignende er ikke gyldige grunde til at lade være med at komme, men hvis du har bestilt en udenlandsrejse, før du fik din vidneindkaldelse, er det normalt en gyldig grund.

Hvis du har en gyldig grund til ikke at komme, skal du hurtigst muligt give besked til den, som har indkaldt dig til retsmødet, eller til retten. Det er retten, der afgør, om du er lovligt forhindret i at vidne i retten. Læs mere om sygdom og andre grunde til ikke at møde i retten. 

Inden retsmødet

Inden du skal afgive forklaring, bør du tænke det, du har oplevet, igennem. Hvis du har noteret dine oplevelser ned, bør du læse dine notater. Du bør også læse breve, dokumenter eller lignende, der har betydning for sagen, igennem inden retsmødet. 

Hvis du har været vidne til en alvorlig forbrydelse, kan du have brug for at tale med familie eller venner om det, du har oplevet, men du bør ikke tale med andre om sagens detaljer, da det kan påvirke det, du husker om sagen.

Der er en risiko for, at du kan begynde at føle dig sikker på nogle detaljer, som du ikke tidligere var sikker på, hvis du flere gange har fortalt andre om det, der er sket. Hvis andre vidner fortæller dig om deres iagttagelser, kan det også påvirke det, du kan huske om sagen. Der kan nemlig ske det, at du som vidne med tiden får svært ved at skelne mellem dine egne iagttagelser, og hvad du måske har hørt fra andre.

Selv om nogle detaljer kan virke mindre vigtige for dig, kan de være af stor betydning for afgørelse af sagen. Du bør derfor prøve at bevare de detaljer, som du husker, ved at undgå at tale med andre om dem – særligt med andre vidner i sagen.   

Hvor foregår sagen?

Det vil stå i din vidneindkaldelse, hvor sagen bliver behandlet. Det er en god idé at komme til retten i god tid, så du kan nå at finde vej til det rigtige retslokale.

I den bygning, som retten ligger i (retsbygningen), hænger der en retsliste. På retslisten står der, hvilket retslokale sagen foregår i, hvem der er tiltalt i sagen, og hvornår sagen starter. I nogle retsbygninger står retslisten på en skærm. Der vil være skilte i retten, der viser dig vej til retslokalet. Der hænger også en retsliste uden for døren til retslokalet, så du kan sikre dig, at du er ved det rigtige retslokale.

Når du kommer til retslokalet, vil døren ofte være lukket. Det er fordi, sagen allerede er i gang. Du skal vente uden for retslokalet. Anklageren eller forsvareren vil hente dig ind i retslokalet, når du skal afgive forklaring. I nogle retsbygninger er der særlige venteværelser, som du kan vente i. 

I vidneindkaldelsen bliver du bedt om at møde op på et bestemt tidspunkt, men det sker, at sagen bliver forsinket, så du må vente lidt, inden du skal ind og vidne.

Inde i retslokalet

Du skal sidde midt i retslokalet foran dommer og domsmænd, når du afgiver forklaring. Den tiltalte og hans eller hendes forsvarer sidder normalt på din venstre side, og anklageren sidder på din højre side. Hvis der er tilhørere, sidder de bag ved dig.

Dommeren starter med at spørge dig om dit navn for at sikre sig din identitet. Dommeren  fortæller dig, hvem der er anklager, og hvem der er forsvarer. Derefter får du at vide, at du har pligt til at afgive forklaring, og at du skal tale sandt og kun fortælle, hvad du selv kan huske. Dommeren fortæller dig også, at det er strafbart at afgive falsk forklaring (at lyve) i retten. Det betyder ikke, at dommeren tror, du vil lyve. Det skyldes, at dommeren har vejledningspligt, og dommeren siger det til alle vidner, der afhøres i retten.

Afhøringen foregår i en formel, men absolut venlig tone. Det forventes ikke, at du på egen hånd skal kunne fortælle hele din forklaring.

Der vil blive stillet spørgsmål til dig. Det er normalt anklageren, som afhører dig først. Derefter stiller forsvareren dig spørgsmål. 

En forklaring skal belyse faktiske forhold. Du skal derfor ikke komme med din egen mening om det, der er sket. Du skal fortælle, hvad der er sket, og du skal svare på de spørgsmål, der bliver stillet.

Du skal kun fortælle, hvad du selv kan huske. Oplysninger, som du har fra andre, eller som du eller andre har gættet sig til, kan ikke bruges i en retssag.

Nogle gange forklarer et vidne noget andet i retten end det, politiet har skrevet i en politirapport fra afhøringen af vidnet. Når det sker, bliver vidnet spurgt, hvad der er den rigtige forklaring.

Når du er færdig med at afgive forklaring, kan du vælge at gå, men du må også gerne blive og høre de andre vidneforklaringer, og høre når retten afsiger dom. Hvis du vil blive, skal du sætte dig på tilhørerpladserne.

Det kan være svært på forhånd at afgøre, hvor lang tid det vil tage at afhøre dig. Det afhænger i høj grad af sagen, som du er indkaldt til at vidne i.

Læs mere om straffesagens forløb

Læs mere om, hvem der er til stede under retsmødet