Sagen opgives

Sagen opgives

I nogle sager vurderer politiet, at der ikke er grundlag for at efterforske sagen, for eksempel fordi det forhold, der er anmeldt, ikke er strafbart. Så afviser politiet anmeldelsen, og der sker ikke mere i sagen.

Politiet kan også beslutte at standse efterforskningen. Det kan ske, hvis det viser sig at være umuligt at finde gerningsmanden, og der ikke er flere spor at efterforske.

Hvis du er offer for en forbrydelse, får du besked om politiets afgørelse om ikke at efterforske sagen eller standse efterforskningen. Du har mulighed for at klage over afgørelsen og får en klagevejledning sammen med afgørelsen.

Tilbage til straffesagens forløb