Modul 5 og 6 – Legalitet og Politi og rollen som sagsbehandler

Modul 5 og 6 – Legalitet og Politi og rollen som sagsbehandler

Modul 5 - Legalitet og Politi

Formålet med modulet er at skabe større tryghed og robusthed i rollen som legalitetssikrer.

Læringsmål

• Du skal vide, at legalitetssikring er anklagerens opgave.

• Du skal være i stand til at se legalitetsproblemer og reagere hensigtsmæssigt.

• Du skal have kendskab til og forståelse for politiets arbejdsvilkår og metoder.

• Du skal kunne forstå og anvende tekniske erklæringer.

• Du skal kende anklagerens rolle under efterforskningen. 

• Du skal kunne vejlede om forskellige typer af klager over politiet, erstatningssager mv.

 

Modul 6 - Rollen som sagsbehandler

Formålet med modulet er, at du har kvalitet i din sagsbehandling og dermed er i stand til at yde god service over for borgerne.

Læringsmål

• Du skal kende og anvende de forvaltningsretlige regler.

• Du skal kunne udtrykke dig klart og tydeligt både i skrift og tale.

• Du ved, hvad der bliver lagt vægt på hos statsadvokaten i forbindelse med formulering og opbygning af skriftlige indstillinger.