Viden & statistik

Viden & statistik
Anklager læser sine papirer igennem efter retsmødet

Vidensbasen

Søg faglig viden i Anklagemyndighedens Vidensbase
i kilder som blandt andet Rigsadvokatmeddelelsen 
og retspraksis.

Søg i Vidensbasen 

Anklageres forberedelse til retsmødet

Anklagemyndigheden har en målsætning om at levere hurtig og effektiv strafforfølgning af høj kvalitet, og vi arbejder målrettet for at effektivisere vores sagsgange.

Se nøgletal & statistik

Hvidvaskningssekretariatets bygning

Ønsker du at indberette hvidvask? Læs mere og foretag underretning til Hvidvasksekretariatet.

Læs mere om hvidvask og foretag underretning her

Vejledninger

Søger du en vejledning? Her kan du læse eller downloade vejledninger og andet relevant materiale.

Se vejledninger