Modul 3 og 4 - Anklagervirksomhed I og II

Modul 3 og 4 - Anklagervirksomhed I og II

Formålet med modul 3 og 4 er, at du lærer håndværket som anklager. Fokus er faglig viden, færdigheder og tryghed i forhold til retssagens behandling. Samarbejdsparter skal opleve, at du agerer professionelt og korrekt.

Modul 3 – Anklagevirksomhed I – Straffeproces

Læringsmål

• Du skal kunne forberede og gennemføre en standard retssag sikkert.

• Du skal kunne arbejde systematisk med forberedelsen af en straffesag og afhøre vidner.

• Du skal kende kravene til kvalitet og legalitet i modtagne sager.

• Du skal have kendskab til forskellige typer af situationer i straffeprocessen.

• Du skal lære at beherske den praktiske tilgang til strafferetsplejen indenfor efterforskning, tiltalerejsning, hovedforhandling mv.

• Du skal være fortrolig med de problemstillinger og regler, der forekommer før, under og efter retsmøder.

 

Modul 4 – Anklagevirksomhed II – Retssagen

Læringsmål

• Du skal kunne gennemføre en straffesag i retten – være sikker og bevidst om sagens elementer.

• Du skal vide, hvordan en forelæggelse og procedure bygges op – og være i stand til selv at gøre det.

• Du skal kunne opbygge et juridisk ræsonnement efter retorikkens lære om praktisk argumentation.

• Du skal være bevidst om og styrket i eget kropssprog og stemmebrug.

• Du giver kollegaer konstruktiv feedback på deres retsarbejde – og efterspørger selv feedback.