Statistik

Statistik

Anklagemyndigheden har en målsætning om at levere hurtig og effektiv strafforfølgning af høj kvalitet, og vi arbejder målrettet for at effektivisere vores sagsgange. Her kan du læse mere om aktuel statistik fra anklagemyndigheden. Du kan også finde ældre statistik i vores arkiv

Klager over politiets dispositioner

Rigspolitiet og Rigsadvokaten udgiver ikke længere et fælles årligt overblik over klager over politiets dispositioner. Du kan nedenfor læse det årlige overblik for årene 2018-2020. 

Læs overblikket for 2020

Læs overblikket for 2019

Læs overblikket for 2018

Statistik om varetægtsfængslinger

Statistik om langvarige varetægtsfængslinger 2022

Statistik om varetægtsfængslinger i isolation 2022

Statistik om langvarige varetægtsfængslinger 2021 (berigtiget oktober 2023)

Statistik om varetægtsfængslinger i isolation 2021

Statistik om langvarige varetægtsfængslinger 2020

Statistik om varetægtsfængslinger i isolation 2020 (berigtiget august 2023)

Tilbageholdelse og enerumsanbringelse af mistænkte personer under 15 år

Udtalelse om tilbageholdelse og enerumsanbringelse af mistænkte personer under 15 år i 2022

Grafisk fremstillingen af udviklingen 2018-2022

Udtalelse om tilbageholdelse og enerumsanbringelse af mistænkte personer under 15 år i 2021

Grafisk fremstilling af udviklingen 2017-2021

Statistik - indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden - 2022

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden - 2021

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden - 2020

Statistik over ransagninger - 2020

Du kan læse alle vores statistikker fra 2009-2019 i arkivet her.