Statistik

Statistik

Anklagemyndigheden har en målsætning om at levere hurtig og effektiv strafforfølgning af høj kvalitet, og vi arbejder målrettet for at effektivisere vores sagsgange.

Nøgletal - anklagemyndigheden

Anklagemyndigheden opgør produktiviteten som lønomkostninger per standardsag. En standardsag er et udtryk for en gennemsnitlig sag, hvor der korrigeres for, at alle typer af sager ikke er lige ressourcekrævende. Til at opgøre antallet af standardsager anvender anklagemyndigheden en sagsvægtsmodel, som tildeler sagerne en vægt baseret på en kombination af lønomkostningerne og antal sager inden for hvert sagsområde.

 

 

Note:
I forhold til anklagemyndighedens arbejde med effektiviteten i straffesagsbehandlingen var der i 2020 fokus på produktiviteten ved anklagemyndigheden i politikredsene, de regionale statsadvokaturer og ved SØIK, hvor det var et indsatspunkt at fastholde produktiviteten i anklagemyndighedens sagsbehandling.

I politikredsene er produktiviteten forbedret, idet stykprisen på en standardsag er faldet med 2,5 pct. fra 2.351 kr. i 2019 til 2.292 kr. i 2020. I de regionale statsadvokaturer er produktiviteten imidlertid faldet, idet stykprisen for en ankesag er steget med 3,7 pct. fra ca. 10.700 kr. i 2019 til ca.11.100 kr. i 2020. I SØIK er produktiviteten faldet med 4 pct. i 2020 sammenlignet med 2019.

Anklagemyndigheden opgør sin produktion i standardsager. Alle sager tildeles en vægt ud fra en sagsvægtsmodel baseret på en kombination af lønomkostningerne og antal sager inden for hvert sagsområde. Fra 2019 til 2020 er produktionen steget med 9 pct.

 

 

Sager inden for straffelovsområdet er blandt de mest alvorlige. Antallet af tiltaler inden for straffelovsområdet er steget fra 2019 til 2020.

 

 

 

 

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - oktober 2019

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - november 2019 

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - december 2019 

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - januar 2020

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - februar 2020 

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - marts 2020

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - april 2020

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - maj 2020

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - juni 2020

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - juli 2020

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - august 2020

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - september 2020

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - oktober 2020

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - november 2020

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - december 2020

Øvrigt

Rigspolitiet og Rigsadvokaten udgiver ikke længere et fælles årligt overblik over klager over politiets dispositioner. Du kan nedenfor læse det årlige overblik for årene 2018-2020. 

Læs overblikket for 2020.
Læs overblikket for 2019.
Læs overblikket for 2018.