Er du efterladt nær pårørende til et offer for en forbrydelse?

Er du efterladt nær pårørende til et offer for en forbrydelse?

Hvis du er nær pårørende til en person, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse, har du forskellige rettigheder. En nær pårørende er den eller de personer, som har stået den afdøde nærmest, for eksempel ægtefælle eller samlever eller et barn.

Politiet eller anklagemyndigheden skal bl.a. orientere dig om mulighederne for at følge straffesagen. Du skal også have underretning, hvis der bliver rejst tiltale i sagen. At rejse tiltale betyder, at sagen bliver sendt til retten. Hvis du beder om det, skal du også have at vide, hvor og hvornår der er retsmøde i sagen.

Du bliver også underrettet, hvis politiet eller anklagemyndigheden for eksempel standser efterforskningen eller opgiver at føre en straffesag. Du kan som nær pårørende klage over afgørelserne.

Du kan i særlige tilfælde bede politiet om at få en bistandsadvokat. Læs mere om bistandsadvokater.