Kan jeg undgå at vidne?

Kan jeg undgå at vidne?

Hvis du bliver indkaldt som vidne i retten, har du pligt til at komme. Du kan således ikke selv vælge, om du har tid eller lyst til at vidne. Du kan blandt andet blive idømt en bøde, hvis du ikke kommer til retsmødet. Du kan også risikere at blive hentet af politiet og eventuelt anbragt i arresten, indtil du kan blive afhørt i retten.

Du skal også komme, selv om du i nogle særlige situationer ikke er forpligtet til at afgive forklaring. For eksempel hvis du er nær pårørende til den tiltalte i sagen. Nære pårørende er normalt familie (forældre, søskende eller børn) eller partner (ægtefælle eller samlevende).

I langt de fleste tilfælde ved retten på forhånd, at du er nær pårørende til den tiltalte, men ellers kan du selv fortælle det, når din afhøring i retten begynder. Dommeren vil så tage stilling til, om du er forpligtet til at afgive forklaring.

Hvis du har begået noget strafbart, er du heller ikke forpligtet til at forklare om det, medmindre du allerede er blevet dømt. Dommeren vil normalt gøre dig opmærksom på, at du ikke er forpligtet til at forklare om dine egne strafbare handlinger, men at du er forpligtet til at fortælle det om sagen, du ellers kan.

Du kan vælge at vidne, selvom du ikke er forpligtet til det.