Efter dom

Efter dom

Når der er afsagt dom i sagen, modtager du en kopi af dommen fra retten.

Sammen med dommen modtager du en vejledning om anke. Normalt har du krav på at få din sag behandlet i både byret og landsret. Hvis du ikke er enig i byrettens afgørelse, kan du derfor anke dommen til landsretten. Du skal have Procesbevillingsnævnets tilladelse til at anke, hvis du er idømt mindre end 20 dagbøder eller en samlet bøde under 6.000 kr. Anklagemyndigheden har også mulighed for at anke dommen til landsretten.

Du kan anke dommen ved at sende et brev til anklagemyndigheden eller til den byret, som har behandlet din sag. Du kan ikke anke ved at sende et brev til landsretten. Din forsvarer og byretten kan vejlede dig om, hvordan du anker.

Fristen for anke er 14 dage, fra dommen er afsagt.

Hvis du har en forsvarer, vejleder han eller hun dig om reglerne om anke. Læs om forsvarerens opgaver. Har du ikke en forsvarer, kan retten vejlede dig om reglerne.

Erstatning for frihedsberøvelse mv.

Hvis retten mener, at du ikke er skyldig i den tiltale, som anklagemyndigheden har rejst, frifinder retten dig. Når du bliver frifundet, vil du i nogle tilfælde have mulighed for at søge om erstatning, f.eks. hvis du har været anholdt eller varetægtsfængslet. Læs mere om anholdelse og varetægtsfængsling.

Hvis anklagemyndigheden – efter efterforskningens afslutning – har besluttet ikke at rejse tiltale mod dig, kan du også have krav på erstatning.

Du skal fremsætte dit erstatningskrav inden to måneder, efter at sagen mod dig er afsluttet.

Det er anklagemyndigheden, der vurderer, om du er berettiget til erstatning. Hvis du ikke er enig i anklagemyndighedens afgørelse, kan du få den prøvet i retten.

Din forsvarer og anklagemyndigheden kan vejlede dig om dine muligheder for at få erstatning.

Afsoning

Hvis du bliver idømt en fængselsstraf, vil du blive indkaldt til afsoning, når sagen er slut.

Det er Kriminalforsorgen, der indkalder dig til afsoning.

Kriminalforsorgen bestemmer, hvor du skal afsone din straf. I nogle tilfælde vil du have mulighed for at afsone din straf på din bopæl i elektronisk fodlænke. Du vil modtage et brev om, hvor du skal afsone. Typisk får du besked mindst en måned før, du skal afsone.

Kriminalforsorgens hjemmeside er der vejledning om afsoning. På hjemmesiden er der også vejledning til pårørende til frihedsberøvede.