Grundlovsforhør

Grundlovsforhør

Hvis politiet anholder dig som sigtet i en straffesag, kan de højst tilbageholde dig i 24 timer. Læs mere om anholdelse.

I nogle tilfælde kan der være behov for at frihedsberøve dig i mere end 24 timer. Det er en dommer, der skal tage stilling til, om du kan være frihedsberøvet i længere tid. Inden udløbet af 24-timers fristen skal du derfor stilles for en dommer i retten. Retsmødet kaldes et grundlovsforhør. Du vil altid have en forsvarer, hvis du skal i grundlovsforhør. Læs mere om forsvareren.

Under et grundlovsforhør er der i retten – udover dig og din forsvarer – en dommer og en anklager. Læs mere om dommeren og anklageren. I Danmark er alle retsmøder som udgangspunkt offentlige. Det vil sige, at borgere (herunder dine pårørende) og journalister har adgang til alle retsmøder. I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt, at offentligheden ikke har adgang til at overvære, hvad der foregår i en del af eller i hele retsmødet.

Når grundlovsforhøret begynder, spørger dommeren dig om navn og fødselsdato. Herefter oplyser anklageren, hvad du er sigtet for og fortæller om sagen. Anklageren fortæller, hvorfor der er behov for, at du fortsat skal være frihedsberøvet. Du vil også få mulighed for at udtale dig, og din forsvarer vil redegøre for dit syn på sagen.

Derefter tager dommeren stilling til, om betingelserne for varetægtsfængsling er opfyldt. Læs om varetægtsfængsling.