Er du under 18 år og har været udsat for et seksuelt overgreb?

Er du under 18 år og har været udsat for et seksuelt overgreb?

Anmeldelse

Hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb, kan det virke uoverskueligt og hårdt at skulle igennem en politiundersøgelse og måske en retssag. Politiet og anklagemyndigheden ved, at det er en følelsesmæssigt krævende proces. Vi gør vores bedste for at hjælpe dig undervejs.  

Kontaktperson

Du vil få en kontaktperson hos politiet, som du kan ringe til, hvis du har spørgsmål eller brug for at tale om sagen. Kontaktpersonen er typisk en politibetjent.Kontaktpersonen kan give dig vejledning og information om din retsstilling og om sagens gang. Du kan læse om straffesagens forløb her. Herudover kan kontaktpersonen fortælle om mulighederne for at tage særligt hensyn til dig i forbindelse med, at du skal vidne i retten. Du kan tale med politiet om mulighederne for at få en kontaktperson.

Bistandsadvokat

Når du har været udsat for voldtægt eller en lignende alvorlig seksualforbrydelse, får du en bistandsadvokat, medmindre du ikke ønsker det. Bistandsadvokaten kan hjælpe dig og varetage dine interesser under hele straffesagen. Bistandsadvokaten er uden omkostninger for dig. Du får mulighed for at tale med din bistandsadvokat, før politiet afhører dig første gang. Nogle gange kan det dog være nødvendigt, at politiet stiller dig spørgsmål, inden du har talt med din bistandsadvokat. Læs mere om bistandsadvokater.

Politiets afhøring

Det er politiets opgave at efterforske din sag. Det vil sige finde ud af:

• Hvad der er foregået
• Om det er strafbart
• Hvem der har gjort det

Politiet starter normalt med at tale med dig. Det kaldes en afhøring. Den foregår typisk på politistationen. Normalt er der kun dig og politibetjenten i lokalet, men bistandsadvokaten og en repræsentant fra kommunen kan også være til stede. Politiet skriver din forklaring ned i en politirapport. Nogle gange er det nødvendigt at afhøre dig flere gange i løbet af efterforskningen.

Politiet afhører også andre personer, som kender til sagen. Læs mere om straffesagens forløb.

Videoafhøring

Er du 15 år eller derunder bliver du som udgangspunkt afhørt til video. Det betyder, at din forklaring bliver optaget på video. Videoen kan bruges som bevis under retssagen, så du ikke skal vidne i retten. Den politibetjent, der skal videoafhøre dig, er specielt uddannet til det.

Normalt besøger politibetjenten dig i hjemmet inden afhøringen. Her får du blandt andet at vide, hvor og hvordan afhøringen skal foregå. På den måde bliver du bedre forberedt på afhøringen og mere tryg ved, hvad der skal ske. Formålet med hjemmebesøget er, at du skal have set og talt med den person, der senere skal foretage afhøringen. Men du bliver ikke spurgt om overgrebet under dette besøg.

Videoafhøringen foregår normalt i et såkaldt børnehus, som er særligt indrettet til formålet. Som regel er kun dig og politibetjenten til stede i lokalet.

Videoafhøringen bliver samtidig vist på en tv-skærm i et andet lokale i børnehuset. Her sidder den politibetjent, som behandler sagen, en anklager, din bistandsadvokat og forsvareren for den mistænkte. Der deltager også en repræsentant fra kommunens sociale myndigheder, der skal støtte dig og være med til at sikre, at afhøringen foregår så skånsomt som muligt. Forældre eller nære pårørende må ikke overvære afhøringen.

Den mistænkte må heller ikke overvære afhøringen, men kan senere gennemse optagelsen sammen med sin forsvarer. 

Lægeundersøgelse

Det er frivilligt, om du vil undersøges af en læge, men undersøgelsen er ofte afgørende ved en eventuel retssag. Lægens beskrivelse af dine skader kan nemlig bruges som bevis, eller hvis du søger om erstatning efter offererstatningsloven.

Politiet spørger dig og dine forældre om lov til, at en læge kan undersøge dig, hvis politiet mener, at det er nødvendigt. Du vil blive undersøgt på skadestuen, Center for Voldtægtsofre eller Center for Seksuelle Overgreb af personer, der er uddannet til at undersøge ofre for seksuelle overgreb. 

Afhøring i retten

Hvis sagen skal afgøres i retten, og du er over 15 år, bliver du indkaldt til at skulle afgive forklaring. Her skal du forklare, hvad der er sket. Du følges med din bistandsadvokat, som kan fortælle dig, hvordan det hele foregår, og hvad du skal gøre. Du kan også tage andre med, men ikke nogen, der selv skal afgive forklaring i sagen.

Når du skal forklare, hvad der er sket, er det normalt kun dem, der har med sagen at gøre, som må være i retssalen (dørlukning). Det betyder, at der ikke er tilskuere. Det betyder også, at det, der bliver sagt i retten, ikke må gengives offentligt. Ingen må f.eks. skrive om det i avisen eller bringe det i fjernsynet.

Hvis du er 15 år eller derunder, og du er blevet afhørt til video af politiet, vil videoen blive afspillet i retten.

Erstatning

Hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb, kan du søge om erstatning. Staten betaler erstatningen og kan senere opkræve beløbet hos gerningsmanden. Din bistandsadvokat kan forklare, hvordan det foregår og hjælpe dig med at fremsætte dit krav om erstatning i retten. Læs mere om erstatning på Erstatningsnævnets hjemmeside.

Hvem kan hjælpe?

Hvis du har brug for råd eller vejledning udover den, du får af politiet, anklagemyndigheden eller din bistandsadvokat, er der flere steder, du kan henvende dig. Kommunen kan ofte hjælpe, hvis du har brug for støtte på grund af det seksuelle overgreb. Din læge kan også i nogle tilfælde henvise dig til en psykolog.

Her kan du læse mere om, hvilke øvrige rådgivningstilbud du har, når du har været udsat for et seksuelt overgreb.