Særligt for dig, der er under 18 år og har været udsat for et seksuelt overgreb

Særligt for dig, der er under 18 år og har været udsat for et seksuelt overgreb

Anmeldelse

Hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb, kan det virke uoverskueligt og hårdt at skulle igennem en politiundersøgelse og måske en retssag. Politiet og anklagemyndigheden ved, at det er en følelsesmæssigt krævende proces. Vi gør vores bedste for at hjælpe dig undervejs.  

Kontaktperson

Politiet giver dig navn og telefonnummer på en kontaktperson hos politiet. Du kan ringe til kontaktpersonen, hvis du har spørgsmål eller brug for at tale om sagen. Kontaktpersonen er typisk en politibetjent.

Bistandsadvokat

Når du har været udsat for voldtægt eller en lignende alvorlig seksualforbrydelse, får du en bistandsadvokat, medmindre du ikke ønsker det. Bistandsadvokaten kan hjælpe dig og varetage dine interesser under hele straffesagen. Bistandsadvokaten er uden omkostninger for dig. Du får mulighed for at tale med din bistandsadvokat, før politiet afhører dig første gang. Nogle gange kan det dog være nødvendigt, at politiet stiller dig spørgsmål, inden du har talt med din bistandsadvokat. Læs mere om bistandsadvokater.

Politiets afhøring

Det er politiets opgave at efterforske din sag. Det vil sige finde ud af:

• Hvad der er foregået
• Om det er strafbart
• Hvem der har gjort det

Politiet starter normalt med at tale med dig. Det kaldes en afhøring. Den foregår typisk på politistationen. Normalt er der kun dig og politibetjenten i lokalet, men bistandsadvokaten og en repræsentant fra kommunen kan også være til stede. Politibetjenten skriver det ned, du fortæller.

Politiet afhører også andre personer, som kender til sagen. Læs mere om straffesagens forløb.

Lægeundersøgelse

Det er frivilligt, om du vil undersøges af en læge, men undersøgelsen er ofte afgørende ved en eventuel retssag. Lægens beskrivelse af dine skader kan nemlig bruges som bevis, eller hvis du søger om erstatning efter offererstatningsloven.

Politiet spørger dig og dine forældre om lov til, at en læge kan undersøge dig, hvis politiet mener, at det er nødvendigt. Du vil blive undersøgt på skadestuen, Center for Voldtægtsofre eller Center for Seksuelle Overgreb af personer, der er uddannet til at undersøge ofre for seksuelle overgreb. 

Afhøring i retten

Hvis der kommer en retssag, bliver du indkaldt til et møde i retten. Her skal du forklare, hvad der er sket. Du følges med din bistandsadvokat, som kan fortælle dig, hvordan det hele foregår, og hvad du skal gøre. Du kan også tage andre med, men ikke nogen, der selv skal afgive forklaring i sagen.

Når du skal forklare, hvad der er sket, er det normalt kun dem, der har med sagen at gøre, som må være i retssalen (dørlukning). Det betyder, at der ikke er tilskuere. Det betyder også, at det, der bliver sagt i retten, ikke må gengives offentligt. Ingen må f.eks. skrive om det i avisen eller bringe det i fjernsynet.

Erstatning

Hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb, kan du søge om erstatning. Staten betaler erstatningen og kan senere opkræve beløbet hos gerningsmanden. Din bistandsadvokat kan forklare, hvordan det foregår og hjælpe dig med at fremsætte dit krav om erstatning i retten. Læs mere om erstatning på Erstatningsnævnets hjemmeside.

Hvem kan hjælpe?

Hvis du har brug for råd eller vejledning udover den, du får af politiet, anklagemyndigheden eller din bistandsadvokat, er der flere steder, du kan henvende dig. Kommunen kan ofte hjælpe, hvis du har brug for støtte på grund af det seksuelle overgreb. Din læge kan også i nogle tilfælde henvise dig til en psykolog.

Her kan du læse mere om, hvilke øvrige rådgivningstilbud du har, når du har været udsat for et seksuelt overgreb.