Erstatning

Erstatning

Hvis du har lidt et tab, og dit forsikringsselskab har dækket det, skal du ikke foretage dig yderligere. Forsikringsselskabet kan under straffesagen anmode om, at den erstatning, som selskabet har udbetalt, betales af gerningsmanden, hvis han eller hun bliver dømt.

Har du ikke forsikring, eller dækker den ikke (hele) dit tab, kan du bede politiet om at tage dit erstatningskrav med, hvis sagen kommer for retten. Så skal politiet have bevis for dit tab. Du kan også selv komme til retsmødet og oplyse om dit erstatningskrav.

Erstatning efter offererstatningsloven

Hvis du har været udsat for personskade, for eksempel efter vold, kan du i nogle tilfælde få erstatning fra staten som følge af den forbrydelse, du har været udsat for. Du kan normalt kun få erstatning efter offererstatningsloven, hvis du har anmeldt forbrydelsen til politiet inden for 72 timer efter, forbrydelsen er begået. Kravet om anmeldelse inden for 72 timer gælder ikke i sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn, der er begået efter den 1. april 2016.

Du kan læse mere om betingelserne for at få erstatning efter offererstatningsloven på Civilstyrelsens hjemmeside. På Civilstyrelsens hjemmeside kan du også finde Erstatningsnævnets vejledningsfolder om ansøgning om offererstatning.

Hvis du har en bistandsadvokat, kan han eller hun hjælpe dig med at opgøre dit erstatningskrav. Politiet kan også hjælpe dig med, hvordan du søger om erstatning. Læs mere om bistandsadvokaten.