Studenterjob

Studenterjob

Vil du være en del af holdet og se, om jobbet som anklager er noget for dig?

Som student i anklagemyndigheden vil du typisk blive tilknyttet en advokatur eller en afdeling. Dit job vil bestå i at hjælpe anklagerne med at udarbejde udkast til anklageskrifter og bevisfortegnelser, udarbejde notitser om juridiske problemstillinger og lave informations- og kildesøgning. Du kan også komme til at beskæftige dig med at træffe afgørelser i sager om f.eks. erstatning eller aktindsigt.

Hvem skal jeg være?

For at komme i betragtning til et studenterjob skal du have bestået 2. årsprøve, have et højt fagligt niveau og interesse for strafferet og det anklagerfaglige. Vi er på jagt efter studerende, som har lyst til og evner for at lære og udvikle sig og begå sig med kolleger, som har det til fælles, at de arbejder med straffesager, som typisk handler om mennesker i meget belastede situationer. Derfor ser vi også efter, om vores studenter har de generelle egenskaber, som vi genfinder hos vores anklagere, dvs. høj integritet, objektivitet og en god retfærdighedssans.​ 

En del af et spændende miljø

Du får et selvstændigt arbejde, hvor du altid har dygtige kolleger at sparre med. Vi vil kunne hjælpe dig med at finde et emne til dit speciale eller til andre opgaver, du skal skrive, og du vil kunne få bivejledning til dit speciale. Du bliver en del af et travlt miljø med faglighed i højsædet, og hvor omgangstonen er uformel, ligefrem og fagligt inspirerende.

Hvor mange timer om ugen?

Som studentermedhjælper vil din ugentlige arbejdstid typisk være 10-15 timer.

Hvor slår I stillingerne op?

Vores ledige studenterstillinger slås op her på hjemmesiden eller på universiteternes jobbanker.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om studenterjobs i anklagemyndigheden, er du velkommen til at kontakte Rigsadvokatens HR-Center på mail: karriere@ankl.dk eller tlf.: 72 68 90 00.