Studenterjob

Studenterjob

Vil du være en del af holdet og se, om jobbet som anklager er noget for dig?

Som student i anklagemyndigheden vil du typisk blive tilknyttet en advokatur eller en afdeling. Dit job vil bestå i at hjælpe anklagerne med at udarbejde udkast til anklageskrifter og bevisfortegnelser, udarbejde notitser om juridiske problemstillinger og lave informations- og kildesøgning. Du kan også komme til at beskæftige dig med at lave udkast til afgørelser i sager om f.eks. erstatning eller aktindsigt.

Hvem skal jeg være?

For at komme i betragtning til et studenterjob er det en fordel, at du har gennemført de første fire semestre på studiet, og du skal have et højt fagligt niveau og interesse for strafferet og det anklagerfaglige. Vi er på jagt efter studerende, som har lyst til og evner for at lære og udvikle sig og begå sig med kolleger, som har det til fælles, at de arbejder med straffesager, som typisk handler om mennesker i meget belastede situationer. Derfor ser vi også efter, om vores studenter har de generelle egenskaber, som vi genfinder hos vores anklagere, dvs. høj integritet, objektivitet og en god retfærdighedssans.​ 

En del af et spændende miljø

Du får et selvstændigt arbejde, hvor du altid har dygtige kolleger at sparre med. Vi vil kunne hjælpe dig med at finde et emne til dit speciale eller til andre opgaver, du skal skrive, og du vil kunne få bivejledning til dit speciale. Du bliver en del af et travlt miljø med faglighed i højsædet, og hvor omgangstonen er uformel, ligefrem og fagligt inspirerende.

Hvor mange timer om ugen?

Som studentermedhjælper vil din ugentlige arbejdstid typisk være 15 timer om ugen.

Hvor slår I stillingerne op?

Vores ledige studenterstillinger slås op her på hjemmesiden eller på universiteternes jobbanker.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om studenterjobs i anklagemyndigheden, er du velkommen til at kontakte Rigsadvokatens personalesektion på mail: karriere@ankl.dk eller tlf.: 72 68 90 00.

 

Ofte stillede spørgsmål

Ja, anklagemyndigheden ansætter juridiske studentermedhjælpere i både den lokale anklagemyndighed ved politikredsene og i den centrale anklagemyndighed ved Statsadvokaterne og Rigsadvokaten.

Dine opgaver som studentermedhjælper varierer mellem de enkelte embeder. Nedenfor kan du læse, hvilke typiske opgaver du vil kunne få som studentermedhjælper i anklagemyndigheden.

I en politikreds vil du typisk komme til at bistå i den juridiske sagsbehandling af straffesager og administrative sager, f.eks. aktindsigtssager eller erstatningssager, hvor du skal lave udkast til indstilling og/eller afgørelse i sagen. Der kan også være tale om udkast til påtaleopgivelser i mindre straffesager eller udkast til bødeforelæg i f.eks. færdselssager.

Du vil som studentermedhjælper også skulle varetage forskellige kontoropgaver i form af kopiering, referentopgaver og juridisk informationssøgning – eksempelvis søgning efter praksis i forbindelse med anklagernes forberedelse af sager til retten.

Herudover har du som studentermedhjælper telefonisk kontakt til borgerne vedrørende lettere sagsbehandlingsskridt.

Du får indblik i de forskellige opgaver, der er i en politikreds og kan få mulighed for at følge anklagerne i retten.

Ved Statsadvokaterne i København og Viborg er din primære opgave som studentermedhjælper lettere juridisk sagsbehandling af klage- og tilsynssager – eksempelvis juridisk sagsbehandling af erstatningssager, aktindsigtssager eller klager over politiets påtaleopgivelser og indstillinger af efterforskning.

Du kan også få opgaver i forbindelse med Statsadvokatens tilsyn med politikredsene, f.eks. gennemgang af ankeskemaer, der skal kortlægge typiske fejl i ankesager eller gennemgang af feedbacknotater fra politikredsene.

Derudover er der mulighed for at blive tilknyttet konkrete ankesager eller projekter med henblik på informations- og kildesøgning og udarbejdelse af materialesamlinger.

Ved Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet omfatter arbejdet lettere sagsbehandling vedrørende erstatningssager, klager over politiets påtaleopgivelser og indstilling af efterforskning. Du vil også kunne få til opgave at hjælpe med at søge juridisk information til brug for forberedelse af konkrete straffesager. Arbejdsopgaverne rummer også lettere administrative opgaver, som eksempelvis afsendelse af post, udarbejdelse af ekstrakter m.v. 

Ved Rigsadvokaten vil dine opgaver bl.a. indebære lettere juridisk sagsbehandling af internationale sager, klage- og indberetningssager, vidensarbejde samt erstatningssager. 

Du vil også kunne indgå i driften af Rigsadvokatens Vidensbase, der er en doms- og kendelsesdatabase, som giver landets anklagere og øvrige interessenter let adgang til anvendelig, opdateret retspraksis af høj faglig værdi.

Du kan også få til opgave at bistå i forbindelse med aktindsigtsanmodninger og løbende opdatering af afsnit i Rigsadvokatmeddelsen. 

Derudover vil du skulle bistå med juridisk informationssøgning i forbindelse med udarbejdelse af bl.a. materialesamlinger til højesteretssager, Rigsadvokatens bidrag til folketingsspørgsmål, samt andre ad hoc opgaver som eksempelvis kopieringsopgaver.

Studenterne hos Rigsadvokaten passer desuden receptionen og besvarer telefoner i omstillingen i receptionisternes frokostpause.

Der er i alt ansat omkring 220 juridiske studenter i anklagemyndigheden, der omfatter politikredsene, Statsadvokaterne og Rigsadvokaten.

Udover juridiske studenter er der også ansat studentermedhjælpere i anklagemyndighedens økonomi-, IT- og kommunikationsafdelinger.

Det er forskelligt, hvor mange studenter de enkelte embeder har ansat.

Ledige studenterstillinger i politikredsene bliver løbende slået op og kan normalt ses på universiteternes jobbanker, anklagemyndighedens hjemmeside, anklagemyndighedens LinkedIn-profil og på politiets hjemmeside.

Ledige stillinger ved Statsadvokaten i København, Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet og Rigsadvokaten slås normalt samlet op to gange om året, typisk forår og efterår. Ledige stillinger ved Statsadvokaten i Viborg slås op løbende. Stillingsopslagene kan normalt ses på universiteternes jobbanker, anklagemyndighedens hjemmeside og på anklagemyndighedens LinkedIn-profil.

Der er ingen krav til, hvor langt du skal være på studiet for at kunne komme i betragtning til en stilling som student ved anklagemyndigheden. Dog er det en fordel, hvis du har gennemført de første fire semestre på studiet. Det vil fremgå af det enkelte stillingsopslag.

Der er ingen krav til, hvor lang tid du skal have tilbage på studiet for at komme i betragtning til en stilling. Ofte foretrækkes det dog, at de studerende har mindst 1-1½ år tilbage af studietiden, når de begynder deres ansættelse i anklagemyndigheden, men du er altid velkommen til at søge stillinger, da vi ansætter efter en konkret vurdering af den enkelte ansøger.

Særlige ønsker vil fremgå af det enkelte stillingsopslag.

Arbejdstiden for studenter i anklagemyndigheden fastsættes normalt til en gennemsnitlig arbejdstid på 15 timer om ugen, typisk fordelt over 2 hele arbejdsdage efter aftale med embedet. Det kan dog variere embederne imellem.

Studenter ansættes som timelønnede, og lønnen fastsættes i overensstemmelse med gældende overenskomst (som udgangspunkt HK-overenskomsten).

Ja, vi er fleksible i forbindelse med eksamensperioder, så du som studentermedhjælper som udgangspunkt kan holde fri i eksamensperioder. Du kan eksempelvis aftale med din nærmeste leder eller den studenteransvarlige i afdelingen, at du arbejder dine timer forud eller indhenter dem efterfølgende.