Hvis jeg bliver syg eller forhindret

Hvis jeg bliver syg eller forhindret

Sygdom

Alle, der bliver indkaldt til at vidne i retten, har pligt til at komme. Du kan dog være så syg, at du ikke kan komme. Så har du en gyldig grund til ikke at komme på det pågældende tidspunkt.

Du vil eventuelt blive bedt om at bevise, at du har været syg. Det gør du ved at få lavet en lægeattest. Du kan finde blanketten på domstolenes hjemmeside. Det er vigtigt, at du ikke bare bliver væk fra retsmødet, selv om du mener, at du er for syg til at komme. Du skal hurtigst muligt give besked til den, som har indkaldt dig til retsmødet, eller til retten, hvis du bliver syg.

Hvis du ikke kommer til retsmødet, og du ikke har givet besked, kan du bl.a. blive idømt en bøde. Du kan også risikere at blive hentet af politiet og eventuelt anbragt i arresten, indtil du kan blive afhørt i retten. 

Det er retten, der afgør, om du er for syg til at vidne i retten. Du vil som regel blive indkaldt til et nyt retsmøde, hvis du har haft en gyldig grund til at udeblive.

Andre grunde end sygdom, der forhindrer dig i at vidne

Travlhed, kurser, forretningsmøder og lignende er ikke gyldig grund til at lade være med at komme til et retsmøde, som du er indkaldt til. Hvis du har bestilt en udenlandsrejse, før du fik din vidneindkaldelse, gælder det normalt som en gyldig grund for at udeblive.

 

Du skal hurtigst muligt give besked til den, som har indkaldt dig til retsmødet, eller til retten, hvis du mener, at du har en gyldig grund for at udeblive. Du vil eventuelt blive bedt om at bevise, at du har en gyldig grund. Hvis du ikke kommer til retsmødet uden at have givet besked, kan du bl.a. blive idømt en bøde. Du kan også risikere at blive hentet af politiet og eventuelt anbragt i arresten, indtil du kan blive afhørt i retten. 

Det er retten, der afgør, om du er lovligt forhindret i at vidne i retten. Du vil som regel blive indkaldt til et nyt retsmøde, hvis du har haft en gyldig grund til at udeblive.