Dom

Dom

En dom i en straffesag er rettens afgørelse af, om den tiltalte er skyldig, og hvilken straf han eller hun skal have.

Dommen bliver afsagt, når alle afhøringer i sagen er færdige, og forsvareren og anklageren er kommet med deres afsluttende bemærkninger. I nogle tilfælde bliver dommen først afsagt nogle dage efter retsmødet. Dommeren giver besked om, hvornår dommen afsiges.

Når en dom afsiges og læses op, skal alle tilstedeværende stå op.

Hvis du er offer i sagen, kan du ringe til rettens kontor og få at vide, hvordan sagen er endt. Du kan også bede retten eller anklagemyndigheden om en kopi af dommen.

Normalt har den tiltalte krav på at få sin sag behandlet i både byret og landsret. Hvis tiltalte ikke er enig i byrettens afgørelse, kan han eller hun anke sagen til landsretten. Anklagemyndigheden har også mulighed for at anke sagen til landsretten.

Den tiltalte eller anklagemyndigheden skal senest anke inden 14 dage, fra dommen er afsagt.

Et offer i en straffesag kan ikke beslutte, om en dom skal ankes til landsretten. Det er tiltaltes eller anklagemyndighedens beslutning.

Tilbage til straffesagens forløb