Anklagerfuldmægtig

Anklagerfuldmægtig

Anklagerfuldmægtigen er jurist under grunduddannelse som anklager. Anklagerfuldmægtigen kan være nyuddannet eller have ekstern erfaring. Den treårige uddannelsesstilling indeholder kursusmoduler og praktisk læring med støtte fra en mentor.

Opgaven

 • Møder som anklager i byretten

 • Behandler konkrete straffesager

 • Sikrer kvaliteten og legaliteten i egne straffesager

 • Samarbejder tværfagligt navnlig med politiet

 • Kontakt til borgere og pressen

 • Uddanner sig for at nå grunduddannelsens læringsmål

Kompetencer

 • Håndterer et stort ansvar med høj personlig og faglig integritet

 • Har gennemslagskraft i retten, i organisationen, overfor samarbejdspartnere og omverdenen

 • Besidder et højt juridisk niveau og omsætter relevant viden til konkret adfærd

 • Har gåpåmod og lader sig ikke slå ud af kritik

 • Er selvstændig og kan træffe beslutninger

 • Prioriterer effektivt opgaver i en travl og omskiftelig hverdag 

 • Er en god kollega

Mød en anklagerfuldmægtig

Mød anklagerfuldmægtig Halti Sert, og hør ham fortælle om sin hverdag i anklagemyndigheden.

"Jeg sidder med et varieret udsnit af sager - både narkotikasager, voldssager og mere komplekse afpresningssager," fortæller han.

 

Karrierestart

Retten er sat - med dig som den ene part. Din hovedopgave som anklager er nemlig at møde i straffesager i retten.
Karrierestarten vil være i en af landets tolv politikredse. Her vil du typisk komme til at arbejde sammen med 20-25 andre jurister.

Det bliver din opgave at vurdere, om en sag er tilstrækkeligt undersøgt af politiet, eller om der skal flere efterforskningsskridt til.

Du skal vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale, du skal indhente retskendelser til brug for efterforskningen, skrive anklageskrifter og meget mere. Du får kontakt med forsvarsadvokater, statsadvokaten, byretten og andre myndigheder.

I byretten er det dit ansvar at tilrettelægge straffesagen. Det er dig, der har bestemt, hvem der skal indkaldes som vidne i sagen. Du foretager afhøringen af den tiltalte og vidnerne – og du sørger for, at sagens fakta, som f.eks. foto- og DNA-beviser, fremstår tydeligt for dommerne. Det er også dig, der - efter bevisførelsen er afsluttet - i din procedure fortæller dommerne, om beviserne rækker til domfældelse, og hvad din strafpåstand er.

Du bliver en del af et stærkt hold, hvor du aldrig bliver ladt alene. Du vil altid kunne få råd, støtte og vejledning.

Politiet kommer du til at arbejde tæt sammen med, både når du i dit introduktionsforløb kommer med på patrulje, og når du i det daglige, tætte samarbejde med politiet er involveret i efterforskningen af straffesagerne.

Du får hurtigt rutine i at afhøre vidner og procedere i mindre sager. Og du får også ansvar for at gennemføre grundlovsforhør, hvor det er dig, der skal foretage den første indenretlige afhøring af den anholdte og derpå procedere spørgsmålet om, hvorvidt der er grundlag for varetægtsfængsling. 

I takt med din udvikling stiger sagernes kompleksitet og tyngde, og du kan komme til at beskæftige dig med sager om alvorlig økonomisk kriminalitet, drab og narkotikakriminalitet.

Uanset størrelsen drejer straffesager sig ofte om mennesker i belastede situationer. Det stiller krav til dig. Du skal have flair for objektivitet og retfærdighed og en høj personlig integritet.

Løn

Billede af løn

Grunduddannelse

Som ny anklagerfuldmægtig deltager du i grunduddannelsen, som er en specialuddannelse for anklagere med fokus på retsarbejdet. Du tager hul på uddannelsesforløbet allerede på din første arbejdsdag. Uddannelsen er bygget op om otte moduler, der forener praktik og teori – og uddannelsen afsluttes efter ca. tre år med en eksamen. Blandt disciplinerne er afhøringsteknik, vidnepsykologi, procedure, retorik, etik og pressehåndtering

Vi sørger for, at du bliver uddannet i takt med de udfordringer, du møder i din dagligdag som anklager. I hele forløbet har du en mentor, som hjælper dig på vej.

Uddannelsens fokus er, at du skal blive fortrolig med rollen som anklager. Du får feed back på dine præstationer i retten, du lærer om politiets rolle i straffesagskæden og meget mere. Læs mere om grunduddannelsen som anklager.

Når grunduddannelsen er gennemført, kan du vælge fra de uddannelsestilbud, vi har designet til anklagere. Der er både fagspecifikke kurser og personlige udviklingsforløb. Hvis du har de rette forudsætninger, vil du på længere sigt kunne deltage i lederudviklingsforløb og egentlig lederuddannelse – eksempelvis moduler på den fleksible master.

Læs mere om vores uddannelsestilbud i Anklagemyndighedens Uddannelseskatalog.

Hvad får jeg med til min videre karriere

Uanset, om du fortsætter i anklagemyndigheden eller på et tidspunkt søger nye udfordringer i offentligt eller privat regi, giver anklageruddannelsen dig en stærk platform at søge videre fra.

Du får en stor kontaktflade, opgaver med stor alvor og ansvar og ikke mindst en massiv erfaring i at føre sager i retten. Det er styrker og kompetencer, du kan få fordel af i mange andre sammenhænge.

Anklagergerningen vil styrke dine evner til at stå på egne ben i udfordrende situationer, hvor der er noget væsentligt på spil. Og i dit arbejde med retfærdighed i straffesagerne vil du få skærpet dit blik for at træffe den materielt rigtige afgørelse. Det kan du også tage med dig.

Tilbage til karriereveje i anklagemyndigheden

Læs mere om anklagemyndigheden som arbejdsplads

Få svar på ofte stillede spørgsmål