Særligt for dig, der har været udsat for vold eller anden personfarlig kriminalitet

Særligt for dig, der har været udsat for vold eller anden personfarlig kriminalitet

Anmeldelse

Hvis du har været udsat for vold, kan det virke uoverskueligt og hårdt at skulle igennem en politiundersøgelse og måske en retssag. Politiet og anklagemyndigheden ved, at det er en følelsesmæssigt krævende proces. Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig undervejs. 

Har du været udsat for en forbrydelse, er det vigtigt, at du anmelder det til politiet. Anmeldelse til politiet skal ske via telefonen, på skrift (f.eks. via e-mail) eller ved fremmøde på politistationen, hvis du har været udsat for vold eller anden personfarlig kriminalitet. Politiet kan også modtage din anmeldelse der, hvor forbrydelsen er begået (gerningsstedet).

Det er vigtigt, at du anmelder forbrydelsen så hurtigt som muligt efter, at den er begået.

Det er en god idé at notere det ned, du har oplevet, lige efter det er sket – for eksempel hvad der blev sagt eller gjort eller en beskrivelse af gerningsmanden.

Du er ikke forpligtet til at anmelde forbrydelsen til politiet, men det kan være et krav, fx hvis du skal have erstatning for en skade, du har lidt som følge af en forbrydelse.

Du kan normalt kun få erstatning efter offererstatningsloven, hvis du har anmeldt forbrydelsen til politiet inden for 72 timer efter, forbrydelsen er begået. Kravet om anmeldelse inden for 72 timer gælder ikke i sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn, der er begået efter den 1. april 2016.Læs mere om erstatning efter offererstatningsloven her.

Politiets afhøring

Når du har været udsat for en forbrydelse, vil politiet afhøre dig om, hvad der er sket. Afhøringen foregår normalt på den lokale politistation. Afhøringen kan også foregå på gerningsstedet eller telefonisk. Politiet skriver din forklaring ned i en politirapport. Du får mulighed for at læse rapporten igennem og underskrive den, men du har ikke pligt til at gøre det. Nogle gange er det nødvendigt at afhøre dig flere gange i løbet af efterforskningen.

Det kan også være, at politiet i forbindelse med en afhøring gerne vil have dig til at deltage i en fotokonfrontation, hvis politiet ikke er sikker på, hvem gerningsmanden er. Det betyder, at politiet viser dig en mappe med fotografier med mulige gerningsmænd, som du skal se igennem, for at se, om gerningsmanden er iblandt fotografierne.

Lægeundersøgelse

Når du har været udsat for vold, er det bedst at du tager på skadestuen, umiddelbart efter volden er begået. På skadestuen bliver du undersøgt af en læge, som beskriver dine skader i en journal.

Det er frivilligt, om du vil deltage i undersøgelsen, men den er ofte afgørende ved en eventuel retssag. Lægens beskrivelse af dine skader kan nemlig bruges som bevis i en eventuel retssag, eller hvis du søger om erstatning efter offererstatningsloven. Hvis et barn skal undersøges af en læge, skal en af forældrene som udgangspunkt give samtykke til undersøgelsen.

Kontaktperson

Hvis politiet forventer, at du skal vidne i retten, kan du få en kontaktperson hos politiet. Du kan læse om at vidne i retten her. Det er også muligt at få en kontaktperson i andre sager, hvis det er nødvendigt.

Du kan tale med politiet om mulighederne for at få en kontaktperson. Kontaktpersonen er typisk en en politibetjent. Kontaktpersonen kan give dig vejledning og information om din retsstilling og om sagens gang. Læs mere om straffesagens forløb.

Herudover kan kontaktpersonen fortælle om mulighederne for at tage særlige hensyn, når du skal vidne i retten. Du kan læse mere om disse særlige hensyn her.

Bistandsadvokat

Når du har været udsat for vold eller anden personfarlig kriminalitet, skal du selv bede politiet om at få en bistandsadvokat, hvis du ønsker en. Bistandsadvokaten er en advokat, der kan hjælpe dig og varetage dine interesser under hele straffesagen. Bistandsadvokaten er uden omkostninger for dig.

Politiet vil fortælle dig om dine muligheder for at få en bistandsadvokat, når du bliver afhørt.

Deltagelse i konfliktråd

Som offer kan du i nogle sager vælge at deltage i et konfliktråd. Et konfliktråd er et møde mellem dig og gerningsmanden, hvor du under trygge forhold kan tale med gerningsmanden om det, der er sket, og hvordan det har påvirket dig. Gerningsmanden kan forklare om sine overvejelser omkring forbrydelsen. Læs mere om konfliktråd.

Besked om løsladelse

I nogle sager kan du bede politiet om at få besked, når gerningsmanden har afsonet sin straf eller bliver prøveløsladt. Det gælder for eksempel sager om grovere vold eller seksualforbrydelser. Du kan også bede politiet om at underrette dig om blandt andet gerningsmandens første uledsagede udgang fra fængslet.

Det er en betingelse, at gerningsmanden har været varetægtsfængslet inden dommen, og at gerningsmanden ikke har været midlertidigt løsladt forud for afsoningen af straffen. Din bistandsadvokat eller politiet kan fortælle dig om dine muligheder. 

Andre muligheder for hjælp

Hvis du har brug for råd eller vejledning udover den, du får af politiet, anklagemyndigheden eller din bistandsadvokat, er der flere steder, du kan henvende dig. Se hvilke organisationer, der kan hjælpe dig.

Herudover kan din kommune hjælpe dig, hvis du har brug for støtte som følge af den forbrydelse, du har været udsat for. Din egen læge kan også i nogle tilfælde henvise dig til en psykolog.

Efterladte nære pårørende til et offer for en forbrydelse

Hvis du er nær pårørende til en person, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse, har du forskellige rettigheder. Læs mere om dine rettigheder.