Vidnegodtgørelse

Vidnegodtgørelse

Du får en godtgørelse for at vidne i retten. Vidnegodtgørelsen er i dag på 80 kr. Godtgørelsen bliver beregnet efter, hvor mange timer, du bruger. De 80 kr. dækker op til 4 timer. Hvis det tager mere end 4 timer, får du yderligere godtgørelse. 

Hvis du har et tab, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, kan retten også forhøje din godtgørelse. Du skal kunne bevise dit tab. Hvis du er offentligt ansat og skal afgive vidneforklaring som led i dit arbejde, har du ikke ret til vidnegodtgørelse. Du får løn af din arbejdsgiver i det tidsrum, hvor du er i retten.

Hvis afstanden til retten er mere end 3 km, får du dækket dine udgifter til at komme til og fra retten. Bruger du bus, tog eller færge, får du betalt udgiften til en standardbillet. Du kan som udgangspunkt ikke få betalt udgifter til taxa. Hvis du kører i egen bil, får du godtgørelse efter gældende takster, hvilket normalt betyder, at du får udbetalt et beløb svarende det, det koster at bruge det billigste offentlige transportmiddel.

Det er retten, der afgør størrelsen på din godtgørelse, og sætter beløbet ind på din NemKonto.