Hjælp og vejledning

Hjælp og vejledning

Her er en information og henvisninger til myndigheder og organisationer, som kan være nyttige for dig.
 

Myndigheder, Råd, mv.

Erstatning

Bistandsadvokat og forsvarer

Rådgivning generelt

 • Offerrådgivningen
  Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Offerrådgivningen kan vejlede om yderligere hjælp fra både professionelle og andre frivillige organisationer. Offerrådgivningen er landsdækkende, anonym og har døgnåbent.

 • Røde Kors
  Røde Kors tilbyder støtte og rådgivning til socialt udsatte familier og voldsudsatte kvinder og børn.

Vold, voldtægt og stalking

 • Center for Seksuelle Overgreb
  Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet er en specialenhed, der rummer et tværfagligt behandlingstilbud til børn, unge og voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i form af eksempelvis incest, voldtægt, voldtægtsforsøg eller andre seksuelle krænkelser.

 • Center for Voldtægtsofre 
  Center for Voldtægtsofre udgør i alt ni døgnåbne centre for voldtægtsofre.

 • Danner
  Danners Krisecenter hjælper kvinder og deres børn, hvis de har været udsat for vold i nære relationer. Danner har desuden en døgnåben telefonrådgivning, hvor både voldsudsatte og pårørende kan få hjælp og råd i forbindelse med vold i nære relationer

 • Dansk Kvindesamfunds Krisecentre
  Dansk Kvindesamfunds Krisecentre er en selvstændig og uafhængig enhed under Dansk Kvindesamfund, der driver to opholds- og rådgivningscentre. De tilbyder anonym rådgivning til både ofre og pårørende.

 • Dansk Stalking Center
  Foreningen tilbyder specialiseret rådgivning og behandling for udsatte og udøvere af stalking. Dansk Stalking Center tilbyder også gratis og anonym telefonrådgivning.

 • Dialog mod vold
  Dialog mod vold tilbyder specialiseret psykologbehandling til voldsramte familier.

 • Hjælp Voldsofre
  Hjælp Voldsofre tilbyder at hjælpe og rådgive ofre, pårørende og andre efter en forbrydelse, herunder personrelaterede forbrydelser som vold, røveri, voldtægt og andre seksuelle overgreb.

 • Joan-Søstrene
  Joan-Søstrene er en kvindepolitisk forening, der arbejder kvindepolitisk med seksuelle og fysiske overgreb mod kvinder, og yder støtte til kvinder udsat for vold, voldtægt, seksuel chikane og/eller seksuelle overgreb i barndommen gennem kvinde-til-kvinde rådgivning.

 • Lev uden vold
  Lev uden vold tilbyder rådgivning til voldsudsatte, voldsudøvere og pårørende. Lev uden vold tilbyder også juridisk rådgivning om eksempelvis skilsmisse, forældremyndighed og kommunale ydelser. Desuden råder Lev uden vold også over efterværnsgrupper, hvor ofre kan få hjælp til at bearbejde voldsoplevelserne, ligesom de har et behandlingstilbud til voldsudøvere.

 • LOKK (Landsorganisation af Kvindekrisecentre)
  LOKK er en interesseorganisation, hvis formål er at styrke de enkelte krisecentres arbejde for at forebygge og bekæmpe fysisk og psykisk vold med kvinder og børn. LOKK kan eksempelvis hjælpe med at finde nærmeste ledige kvindekrisecenter og har også en døgnåben anonym hotline.

 • Mandecenteret
  Mandecenteret tilbyder rådgivning til mænd udsat for fysisk og psykisk vold.

Børn

 • Børnetelefonen
  BørneTelefonen tilbyder anonym rådgivning til børn og unge om alle typer problemer.

 • Børns Vilkår
  Børns Vilkår rådgiver børn og unge via Børnetelefonen.

 • Foreningen Far
  Foreningen Far hjælper børn og fædre samt familier, som oplever social udsathed eller livskriser.

 • Mødrehjælpen
  Mødrehjælpen tilbyder behandling af kvinder og børn, der har været udsat for psykisk eller fysisk vold.

 • Red Barnet
  Red Barnet tilbyder råd og vejledning til børn og unge, der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb.

 • Kend din ret
  Danmarks Domstole fortæller om, hvordan en retssag forløber.

 • Undervisningsmateriale til 8.-9. klasse
  Undersøg tre temaer i en retssag. Udarbejdet af Danmarks Domstole.

 • Undervisningsmateriale til gymnasiet
  Undersøg tre temaer i retssamfundet. Udarbejdet af Danmarks Domstole.

Digitale krænkelser

 • Foreningen Digitalt Ansvar
  Foreningen arbejder med lovgivning og effektiv efterforskning af digitale krænkelser samt viden om og målrettet undervisning i betydningen af digitale krænkelser.

 • Slet Det
  Slet Det er Red Barnets rådgivning til børn og unge, der oplever at private eller grænseoverskridende informationer, billeder eller videoer deles uden samtykke.

 • Stop Chikane
  Stop Chikane er Dansk Kvindesamfunds Krisecentres rådgivning til personer over 18 år, der oplever at private, grænseoverskridende eller krænkende informationer, billeder eller videoer deles uden samtykke.

Menneskehandel 

 • Center mod Menneskehandel
  Center mod Menneskehandel arbejder både internationalt og nationalt for at hjælpe ofre for menneskehandel. Center mod Menneskehandel tilbyder bl.a. støtte og vejledning samt juridisk rådgivning via deres mange former for tilbud til ofre.
   

Æresrelaterede krænkelser

Økonomisk IT-kriminalitet

 • Sikker Digital
  Sikker Digital tilbyder råd og vejledning til borgere, virksomheder og myndigheder om fx bedrageri, identitetstyveri, svindel og afpresning.

 • NoMoreRansom.org
  No More Ransom-hjemmesiden er et initiativ fra bl.a. Europol. Formålet er at hjælpe ofre for ransomware med at få deres krypterede data tilbage uden at blive nødt til at betale de kriminelle.

Indbrud

 • Stop Indbrud
  Stop Indbrud rådgiver om, hvordan man bedst muligt sikrer sin bolig mod indbrud, og hvad man skal gøre, hvis uheldet er ude.

linkedin