Tiltale

Tiltale

Når politiet har afsluttet efterforskningen, beslutter anklagemyndigheden, hvad der videre skal ske.

Et offer i en straffesag kan ikke beslutte, om der skal føres en retssag mod dig. Det er anklagemyndighedens beslutning.

Anklagemyndigheden rejser tiltale, hvis det vurderes, at der er beviser nok til at få dig dømt. At rejse tiltale betyder, at sagen bliver sendt til retten med et anklageskrift, der beskriver den strafbare handling. Så er du ikke længere sigtet, men tiltalt. Du får en kopi af anklageskriftet.

Når retten har modtaget anklageskriftet, bliver sagen berammet. Det vil sige, at retten fastsætter dato og tidspunkt for retsmøde i sagen. Herefter bliver du og eventuelt andre tiltalte og vidnerne i sagen indkaldt til retsmødet.

Læs mere om retssagen.

Tilståelse

Hvis du tilstår den forbrydelse, politiet har sigtet dig for, kan sagen afgøres som en såkaldt tilståelsessag.

Anklagemyndigheden sender sagen til retten med en retsmødebegæring, der beskriver den strafbare handling. Du får en kopi af retsmødebegæringen.

Når retten har modtaget retsmødebegæringen, bliver sagen berammet. Det vil sige, at retten fastsætter dato og tidspunkt for retsmøde i sagen. Du bliver indkaldt til retsmødet.

Hvis du tilstår, og sagen kan afgøres med en bøde, bliver den som udgangspunkt ikke sendt i retten.

Læs mere om bødesager.

Her kan du læse mere om, hvordan en sag i øvrigt kan slutte, hvis den ikke bliver sendt i retten.