Er der mulighed for at tage særlige hensyn, når jeg skal vidne?

Er der mulighed for at tage særlige hensyn, når jeg skal vidne?

Det sker stort set aldrig, at et vidne bliver udsat for ubehageligheder i forbindelse med, at vidnet afgiver forklaring i retten. Det er derfor sjældent, at retten vurderer, at det er nødvendigt at tage særlige hensyn, når et vidne skal afhøres i retten.

Hvis retten alligevel vurderer, at der skal tages nogle særlige hensyn til dig, kan anklageren eller en eventuel bistandsadvokat som regel afklare det med retten på forhånd.

Hvis det helt undtagelsesvist sker, at du bliver chikaneret eller lignende, fordi du skal afgive eller har afgivet vidneforklaring, skal du straks melde det til politiet. Sager om vidnetrusler bliver taget meget alvorligt af politiet og af retten.

Undgå kontakt

Politiet eller anklagemyndigheden kan i særlige tilfælde aftale med retten, at en person står klar til at modtage dig, når du ankommer til retsmødet. De kan også aftale, at du skal vente i et særligt venteværelse.

Hvis du beder om det, kan retten i nogle tilfælde beslutte, at tiltalte skal sidde et sted, hvor du ikke kan se ham eller hende, mens du afgiver din forklaring. Retten kan også i særlige tilfælde beslutte, at tiltale helt skal forlade retslokalet, mens du afgiver din forklaring.

Dørlukning

Hvis du har været udsat for voldtægt eller en lignende grov forbrydelse, har du ret til at få dørene lukket, også kaldet "dørlukning", når du afgiver forklaring. Din bistandsadvokat eller anklageren kan på dine vegne bede retten om at beslutte, at dørene skal lukkes.

Når der sker dørlukning, må kun dem, der har med sagen at gøre være til stede, og det, der bliver sagt i retten, må ikke refereres offentligt.

Referatforbud

Hvis retten beslutter, at dørene ikke skal lukkes under din forklaring, kan retten eventuelt i stedet beslutte, at der skal gælde et referatforbud. Det betyder, at din forklaring ikke må blive refereret offentligt, eksempelvis i medierne. Din bistandsadvokat eller anklageren kan på dine vegne bede retten om at beslutte, at der skal være referatforbud.

Oplysninger om navn

Retten kan i særlige tilfælde beslutte, at den tiltalte ikke må få dit navn og bopæl at vide. Hvis du mener, at tiltalte ikke skal have disse oplysninger, skal du kontakte den, der har indkaldt dig til retsmødet eller retten.

Du kan her læse mere om muligheden for at være anonym, når du skal vidne.