Om at vidne i retten

Om at vidne i retten

Hvis du bliver indkaldt som vidne i retten, får du et brev med en vidneindkaldelse. Her kan du læse, hvordan et retsmøde foregår. Hvis du er usikker på, hvad der skal foregå i retten, kan du tale med din bistandsadvokat, din kontaktperson eller den anklager, der behandler sagen. Det samme gælder, hvis det vil være særligt belastende for dig at vidne i retten. Læs mere om muligheder for særlige hensyn, når du skal vidne i retten.

Din forklaring som vidne har stor betydning for sagen. Derfor er det vigtigt, at du kommer til retsmødet og fortæller om, hvad der er sket. Som vidne vil du typisk være blevet afhørt af politiet først. Selvom du har afgivet forklaring til politiet, kan du senere blive indkaldt i retten, for at fortælle om det, som du har oplevet. Hverken dommer, forsvarer eller anklager har været til stede, da du afgav forklaring til politiet, og det er vigtigt, at retten hører din forklaring direkte i stedet for at læse den i politiets rapporter.

I retten kan du blive omtalt som vidne, også selvom du hos politiet er blevet omtalt som forurettet eller offer.

Hvis du ikke kommer til retsmødet

Du har pligt til at komme. Det gælder, selv om du mener, at dine oplysninger ikke er vigtige, eller hvis du tidligere har forklaret om sagen til politiet eller i retten.

Nogle retter har indført adgangskontrol. Det betyder, at du ved indgangen til retten vil blive visiteret og dine medbragte effekter, eksempelvis tasker, vil blive undersøgt.

Hvis du ikke kommer til retsmødet, eller du bliver afvist fra retsbygningen, fordi du nægter at lade dig visitere eller få undersøgt dine medbragte effekter, kan du blive idømt en bøde. Du kan også risikere at blive hentet af politiet og eventuelt anbragt i arresten, indtil du kan blive afhørt i retten.

Du kan kun lade være med at møde til retsmødet, hvis du har en lovlig grund (en gyldig grund til ikke at komme på det pågældende tidspunkt). Du vil eventuelt blive bedt om at fremlægge dokumentation for dette.

En gyldig grund kan f.eks. være sygdom. Travlhed, kurser, forretningsmøder og lignende er ikke gyldige grunde til at lade være med at komme, men hvis du har bestilt en udenlandsrejse, før du fik din vidneindkaldelse, er det normalt en gyldig grund.

Hvis du har en gyldig grund til ikke at komme, skal du hurtigst muligt give besked til retten eller den, som har indkaldt dig til retsmødet. Det er retten, der afgør, om du er lovligt forhindret i at vidne i retten. Læs mere om sygdom og andre grunde til ikke at møde i retten.

Inden retsmødet

Inden du skal afgive forklaring, bør du tænke det, du har oplevet, igennem. Hvis du har noteret dine oplevelser ned, bør du læse dine notater. Du bør også læse breve, dokumenter eller lignende, der har betydning for sagen, igennem inden retsmødet. Du kan have brug for at tale med familie eller venner om det, du har været udsat for, men du skal være forsigtig med at tale med andre om sagens detaljer, da det kan påvirke det, du husker om sagen.

Der er en risiko for, at du kan begynde at føle dig sikker på nogle detaljer, som du ikke tidligere var sikker på, hvis du flere gange har fortalt andre om det, der er sket.

Hvis andre vidner fortæller dig om deres iagttagelser, kan det også påvirke det, du kan huske om sagen.

Der kan nemlig ske det, at du med tiden får svært ved at skelne mellem dine egne iagttagelser, og hvad du måske har hørt fra andre.

Selvom nogle detaljer kan virke mindre vigtige for dig, kan de være af stor betydning for afgørelse af sagen. Du bør derfor prøve at bevare de detaljer, som du husker, ved at undgå at tale med andre om dem – særligt med andre vidner i sagen.   

Hvor foregår sagen?

Det vil stå i din vidneindkaldelse, hvor sagen bliver behandlet. Det er en god idé at komme til retten i god tid, så du kan nå at finde det rigtige retslokale. Hvis du har en bistandsadvokat, kan det også være en god idé at aftale at mødes før det tidspunkt, som du er indkaldt til. Læs mere om bistandsadvokater.

I den bygning, som retten ligger i (retsbygningen), hænger der en retsliste. På retslisten står der, hvilket retslokale sagen foregår i, hvem der er tiltalt i sagen, og hvornår sagen starter. I nogle retsbygninger står retslisten på en skærm. Der vil være skilte i retten, der viser dig vej til retslokalet. Der hænger også en retsliste uden for døren til retslokalet, så du kan sikre dig, at du er ved det rigtige retslokale.

Døren er lukket

Når du kommer til retslokalet, vil døren ofte være lukket. Det er fordi, sagen allerede er i gang. Du skal vente uden for retslokalet. Du vil blive hentet af anklageren eller forsvareren, når det er din tur til at afgive forklaring. I nogle retsbygninger er der særlige venteværelser, som du kan vente i. 

I vidneindkaldelsen bliver du bedt om at møde op på et bestemt tidspunkt, men det sker, at sagen bliver forsinket, så du må vente lidt, inden du skal ind og vidne.

Inde i retslokalet

Du skal sidde midt i retslokalet foran dommer og domsmænd, når du afgiver forklaring. Den tiltalte og hans eller hendes forsvarer sidder normalt på din venstre side, og anklageren sidder på din højre side. Hvis der er tilhørere, sidder de bag ved dig. Her kan du se, hvordan et retslokale kan se ud.

Dommeren starter med at spørge dig om dit navn for at sikre sig din identitet.

Dommeren fortæller dig, hvem der er anklager, og hvem der er forsvarer. Derefter får du at vide, at du har pligt til at afgive forklaring, og at du skal tale sandt og kun fortælle, hvad du selv kan huske.

Dommeren fortæller dig også, at det er strafbart at afgive falsk forklaring i retten. Det betyder ikke, at dommeren tror, du vil lyve. Det skyldes, at dommeren har vejledningspligt, og dommeren siger det til alle vidner, der afhøres i retten. Afhøringen foregår i en formel, men absolut venlig tone. Det forventes ikke, at du på egen hånd skal kunne fortælle hele din forklaring. Der vil blive stillet spørgsmål til dig. Det er normalt anklageren, som afhører dig først. Derefter stiller forsvareren dig spørgsmål.

En forklaring skal belyse faktiske forhold. Du skal derfor ikke komme med din egen mening om det, der er sket. Du skal fortælle, hvad der er sket, og du skal svare på de spørgsmål, der bliver stillet. Du skal kun fortælle, hvad du selv kan huske. Oplysninger, som du har fra andre, eller som nogen har gættet sig til, kan ikke bruges i en retssag.

Nogle gange forklarer et vidne noget andet i retten end det, politiet har skrevet i en politirapport fra afhøringen af vidnet. Når det sker, bliver vidnet spurgt, hvad der er den rigtige forklaring.

Når du er færdig med at afgive forklaring, kan du vælge at gå, men du må også gerne blive og høre de andre vidneforklaringer, og høre når retten afsiger dom. Hvis du vil blive, skal du sætte dig på tilhørerpladserne.
Læs mere om dem, der er til stede under retsmødet.

Det kan være svært på forhånd at afgøre, hvor lang tid det vil tage at afhøre dig. Det afhænger i høj grad af sagen, som du er indkaldt til at vidne i.