Efterforskning, sigtelse og anholdelse

Efterforskning, sigtelse og anholdelse

Efterforskning

Når der er begået en forbrydelse, begynder politiet at efterforske sagen, hvis der er spor eller andre oplysninger, der kan føre til, at sagen bliver opklaret.

I nogle sager vurderer politiet, at der ikke er grundlag for at efterforske sagen, f.eks. fordi det forhold, der er anmeldt, ikke er strafbart. Så afviser politiet anmeldelsen, og der sker ikke mere i sagen.

Hvis politiet efterforsker sagen, starter de normalt med at afhøre den eller de personer, som ved eller har set noget, der har betydning for sagen.

Læs mere om afhøring af ofre eller af vidner.
Læs mere om afhøring af sigtede.

Der kan også være tekniske spor, som politiet skal undersøge. Det kan være fingeraftryk, DNA-spor, teleoplysninger eller optagelser fra en videoovervågning.

Politiet kan i nogle tilfælde under efterforskningen foretage legemsindgreb mod en sigtet eller andre. Legemsindgreb omfatter legemsbesigtigelse og legemsundersøgelse.

Legemsbesigtigelse er f.eks. undersøgelse af det tøj, du har på. Hvis politiet vejer, måler, fotograferer dig eller tager dit fingeraftryk, er det også en legemsbesigtigelse.

En legemsundersøgelse er en nærmere undersøgelse af din krop, f.eks. for at finde genstande.

Politiet kan beslutte, om der skal ske legemsbesigtigelse samt visse former for mindre indgribende legemsundersøgelser, som f.eks. udtagelse af blodprøve eller sikring af negleskrab. En mere indgribende legemsundersøgelse, som f.eks. undersøgelse af legemets hulrum, kræver rettens godkendelse, medmindre du eller din forsvarer giver samtykke til indgrebet.

Legemsindgreb foretages ofte i forbindelse med anholdelse. Læs mere om anholdelse.

Sigtelse

Hvis politiet vurderer, at der er en rimelig grund til at mistænke en bestemt person for at have begået en forbrydelse, sigter politiet ham eller hende. Bliver du sigtet, fortæller politiet dig, hvilken forbrydelse du er sigtet for.

Som sigtet i en straffesag, har du en række forpligtelser og rettigheder, som politiet vil oplyse dig om.

Læs mere om dine rettigheder.

Læs om dine muligheder for at få forsvarer.

Anholdelse

Politiet kan anholde dig, hvis du med rimelig grund er mistænkt for at have begået en forbrydelse.

Politiet kan anholde dig for at sikre din tilstedeværelse, forhindre at du begår flere forbrydelser eller for at forhindre, at du påvirker efterforskningen. Anholdelsen skal altså være nødvendig.

Læs mere om anholdelse.