Ofte stillede spørgsmål fra sigtede

Ofte stillede spørgsmål fra sigtede

Er du sigtet i en straffesag? Se ofte stillede spørgsmål fra sigtede.

Ofte stillede spørgsmål fra sigtede

Hvis du er sigtet i en straffesag, skal der beskikkes en forsvarer for dig, medmindre der er tale om en mindre alvorlig sag, hvor der eksempelvis alene bliver tale om en bøde. Det kan f.eks. være færdselssager om hastighedsoverskridelse, hvor straffen – hvis du bliver dømt – kun er en bøde.

I mindre alvorlige sager vil der ikke være en forsvarer til stede ved retsmødet, medmindre du selv laver en aftale med en advokat om at være til stede.
Læs mere om muligheden for at få en forsvarer.

Du kan som hovedregel selv bestemme, hvem du ønsker som forsvarer under straffesagen.

I en række tilfælde vil retten beskikke en offentlig forsvarer for dig. Det betyder bl.a., at salæret til advokaten i første omgang bliver betalt af det offentlige. Hvis du bliver dømt, vil det offentlige efterfølgende opkræve omkostningerne hos dig.
 

Forsvarerens opgave er at fungere som sigtedes rådgiver under straffesagen. Forsvareren behøver ikke at være objektiv, og hans eller hendes opgave er alene at varetage den sigtedes interesser. Det gælder både under sagens efterforskning, f.eks. hvis den sigtede skal afhøres af politiet, og ved retsmøder i straffesagen.

Læs mere om forsvarerens opgaver

Se video med en forsvarer
 

Hvis du har haft en beskikket forsvarer, vil det offentlige i første omgang betale udgifterne til din forsvarer. Du vil dog efterfølgende blive opkrævet beløbet af det offentlige, medmindre du bliver frifundet. Salæret til den beskikkede forsvarer er normalt udregnet på baggrund af faste takster.

Læs mere om udgifter til forsvarer