Er der mulighed for at tage særlige hensyn til mig, når jeg skal vidne i retten?

Er der mulighed for at tage særlige hensyn til mig, når jeg skal vidne i retten?

Det sker stort set aldrig, at et vidne bliver udsat for ubehageligheder i forbindelse med, at vidnet afgiver forklaring i retten. Det er derfor sjældent, at retten vurderer, at det er nødvendigt at tage særlige hensyn, når et vidne skal afhøres i retten.

Hvis retten alligevel vurderer, at der skal tages nogle særlige hensyn til dig, kan anklageren eller en eventuel bistandsadvokat som regel afklare det med retten på forhånd.

Hvis det helt undtagelsesvist sker, at du bliver chikaneret eller lignende, fordi du skal afgive eller har afgivet vidneforklaring, skal du straks anmelde det til politiet. Sager om vidnetrusler bliver taget meget alvorligt af politiet og af retten.

Politiet eller anklagemyndigheden kan i særlige tilfælde aftale med retten, at en person står klar til at modtage dig, når du ankommer til retsmødet. De kan også aftale, at du skal vente i et særligt venteværelse.

Kan tiltalte føres ud af retssalen under din vidneforklaring?

Hvis du skal afgive vidneforklaring i retten, har den tiltalte krav på at høre din forklaring. Hvis du beder om det, kan retten i nogle tilfælde beslutte, at tiltalte skal sidde et sted, hvor du ikke kan se ham eller hende, mens du afgiver din forklaring. Retten kan også i særlige tilfælde beslutte, at tiltalte helt skal forlade retslokalet, mens du afgiver din forklaring.

Hvis den tiltalte bliver ført ud af retslokalet, mens du afgiver forklaring, vil han/hun enten høre din forklaring fra et andet lokale eller få læst din forklaring op, når du har forladt retslokalet.

Kan tilhørere nægtes adgang til retsmødet?

Retsmøder i straffesager er som udgangspunkt offentlige, og det betyder, at alle kan overvære sagen. Et vidne må dog først overvære sagen, efter at han eller hun har afgivet forklaring. Derudover er det i særlige tilfælde muligt at afholde retsmødet uden tilhørere (retsmøde for lukkede døre).

I sager om grovere kriminalitet, herunder bandekriminalitet, skal retten nægte adgang for tilhørere, hvis der er grund til at frygte, at vidnet ellers ikke vil give en sandfærdig forklaring. Hvis du har været udsat for voldtægt eller en lignende grov forbrydelse, har du ret til at "få dørene lukket", mens du afgiver forklaring. Din bistandsadvokat eller anklageren kan på dine vegne bede retten om at beslutte, at dørene skal lukkes. Dørlukning betyder, at kun dem, der har med sagen at gøre, må være til stede, og det, der bliver sagt i retten, må ikke refereres offentligt.

Hvis retten beslutter, at dørene ikke skal lukkes under din forklaring, kan retten i stedet beslutte, at der skal gælde et referatforbud. Det betyder, at din forklaring ikke må blive refereret offentligt, eksempelvis i medierne.

Din bistandsadvokat eller anklageren kan på dine vegne bede retten om at beslutte, at der skal være referatforbud.

Kan din identitet skjules?

Det er normalt ikke muligt at være anonym, når du bliver afhørt i retten. Retten kan dog i særlige tilfælde beslutte, at den tiltalte f.eks. ikke må få oplyst dit navn og bopæl.

Hvis du mener, at tiltalte ikke skal have disse oplysninger, skal du kontakte den, der har indkaldt dig til retsmødet, eller retten.

Læs mere om muligheden for at være anonym, når du skal vidne