Deltagelse i konfliktråd

Deltagelse i konfliktråd

Som offer kan du i nogle sager vælge at deltage i et konfliktråd. Et konfliktråd er et møde mellem dig og gerningsmanden, hvor du under trygge forhold kan tale med gerningsmanden om det, der er sket, og hvordan det har påvirket dig. Gerningsmanden kan forklare om sine overvejelser omkring forbrydelsen.

Det er frivilligt for både dig og gerningsmanden at deltage i mødet. Der vil være en specialuddannet mægler til stede under mødet.

Der kan kun afholdes konfliktråd i sager, hvor gerningsmanden i det væsentlige har tilstået sin forbrydelse. Politiet foretager en vurdering af, om en sag er egnet til konfliktråd. Hvis du ønsker at deltage i et konfliktråd, kan du også selv foreslå det til politiet. Konfliktrådet træder ikke i stedet for en retssag og en eventuel straf.

Læs mere på hjemmesiden for Sekretariatet for Konfliktråd eller på politiets hjemmeside.