Sagen sluttes uden retssag

Sagen sluttes uden retssag

En sag kan – hvis der ikke bliver rejst tiltale – slutte på flere måder.

Selv om politiet har sigtet en person, fordi mistanken har rettet sig mod vedkommende, kan anklagemyndigheden beslutte ikke at rejse tiltale mod den sigtede. Det betyder, at sagen ikke kommer i retten. Det vil typisk ske i sager, hvor anklagemyndigheden ikke mener, at en domstol vil dømme den sigtede. Altså sager, hvor beviserne ikke er stærke nok.

Hvis der er tale om mindre alvorlige forbrydelser, kan sagen også ende med, at den sigtede betaler en bøde eller i nogle tilfælde får et tiltalefrafald. Et tiltalefrafald betyder, at anklagemyndigheden anser den sigtede for at være skyldig, men at der ikke bliver nogen retssag. 

Et offer i en straffesag kan ikke beslutte, om der skal føres en retssag mod den sigtede. Det er anklagemyndighedens beslutning. Hvis anklagemyndigheden ikke mener, at der er grundlag for at rejse tiltale i sagen, bliver du som offer underrettet. Du har mulighed for at klage over anklagemyndighedens beslutning. Hvis du har en bistandsadvokat, kan vedkommende fortælle dig mere om dine muligheder for at klage over afgørelsen. Du får også en klagevejledning sammen med anklagemyndighedens afgørelse.

Tilbage til straffesagens forløb