Spørgsmål til Vidensbasen?

Spørgsmål til Vidensbasen?
Anklager kigger i papirer

Nedenfor har vi samlet de oftest stillede spørgsmål i forhold til Anklagemyndighedens Vidensbase.

Ofte stillede spørgsmål

I Vidensbasen finder du Rigsadvokatmeddelelsen, der er det samlede dokument for Rigsadvokatens retningslinjer til anklagemyndigheden. Vidensbasen indeholder også redegørelser, videnspakker, praksisoversigter, retspraksis mv.

De afgørelser, der indgår i Vidensbasen, er et supplement til den trykte retspraksis. Vidensbasen udgør derfor ikke en udtømmende samling af strafferetlige afgørelser.

Afgørelserne er typisk af nyere dato og er et udtryk for normalområdet for den pågældende type sag. Der indgår dog også andre typer afgørelser, hvis de indeholder særlige omstændigheder. Du vil også kunne finde afgørelser af mere principiel karakter i Vidensbasen. Det kan eksempelvis være afgørelser, hvor der er taget stilling til uafklarede spørgsmål i forhold til en bestemmelses anvendelsesområde, fortolkning mv.

Rigsadvokatmeddelelsen er det samlede dokument for retningslinjer til anklagemyndigheden.

Tidligere var retningslinjerne beskrevet i selvstændige rigsadvokatmeddelelser, der blev identificeret ved et RM-nr. De tidligere rigsadvokatmeddelelser er nu afsnit i den samlede Rigsadvokatmeddelelse.

Indholdet er ikke ændret. Derimod kan titlerne være ændret, så de i højere grad giver et overblik over Rigsadvokatmeddelelsen.

Du har to muligheder:

1. Du vælger fanen ”Kilde” i venstre side og klikker på Rigsadvokatmeddelelsen. Dit søgeresultat viser nu alle afsnit i
Rigsadvokatmeddelelsen. Du kan sortere dokumenterne ved hjælp af knapperne lige over søgeresultatet. Du kan sortere efter titel, så afsnittene kommer i alfabetisk orden – og bliver en indholdsfortegnelse over Rigsadvokatmeddelelsens afsnit. 
Du kan også sortere på dato, så du får nyeste afsnit øverst. 

2. Du kan anvende oversigten "Oversigt over alle afsnit i RM". Oversigten indeholder alle afsnit sorteret alfabetisk.
Færdsel har dog sin egen oversigt "Oversigt over alle afsnit i RM om emnet færdsel". Heri er afsnittene sorteret både alfabetisk og efter §§.

Nedenfor finder du eksempler på, hvordan du henviser til afsnit i Rigsadvokatmeddelelsen:

”Se i Rigsadvokatmeddelelsen afsnittet om Forelæggelse og indberetning mv.”

”Se i Rigsadvokatmeddelelsen afsnittet om Generelle retningslinjer for sanktionspåstande i færdselssager, pkt. 5.4., om gentagelsesvirkning.”

”Se i Rigsadvokatmeddelelsen afsnittet om Færdsel - Hastighed (fl §§ 41-43 a).”  eller (afhængig af kontekst)

”Der henvises til Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet om Færdsel - Hastighed (fl §§ 41-43 a).”

Rigsadvokaten Informerer eksisterer ikke længere som kilde.

Mange RI’ere er gjort historiske i forbindelse med omskrivning af afsnit i Rigsadvokatmeddelelsen. For at finde historiske dokumenter skal der sættes ✔ i ”Medtag historiske dokumenter”.

Det er stadig muligt at søge på RI-nr. ved at skrive det i søgefeltet, f.eks. RI 9-2004. De RI’ere, der stadig er aktive, finder du enten under kilden ”Redegørelser” eller ”Retningslinjer, vejledninger og notater” – afhængigt af indhold.

Anklagemyndighedens Vidensbase kan benyttes af alle, uanset om man er logget på som bruger, og størstedelen af Vidensbasens dokumenter er derfor tilgængelige for alle.

Anklagemyndighedens medarbejdere har mulighed for at logge på som brugere. Ved login får de adgang til alle dokumenter, også dem til internt brug. De får også flere værktøjer i Vidensbasen, f.eks. mulighed for at oprette materialesamlinger.

Du finder en søgevejledning under ”Hjælp” i Vidensbasens topmenu. Her er også finde små videoer, der guider dig gennem Vidensbasens grundlæggende funktioner.

Du kan ikke søge i Vidensbasen på samme måde som i Google.

Sådan søger du i Vidensbasen:

Søg på enkeltord
Skriv et søgeord og tryk Enter. Vælg eventuelt mellem de ordforslag, der kommer frem.

Søg på flere, selvstændige ord
Du kan søge på flere, usammenhængende ord – f.eks. ”røveri”, ”våben” og ”tankstation”. Det gør du ved at trykke Enter efter hvert ord. Du vil få vist dokumenter, der indeholder alle de ord, du har søgt på. 
Du kan fjerne søgeord enkeltvis ved at klikke på krydset ud for dem.

Søg på flere, sammenhængende ord
Du kan søge på en frase eller sætning. Det vil sige en række ord, der står i en given rækkefølge – f.eks. ”røveri med våben på tankstation”. Du vil kun få vist dokumenter, der indeholder ordene i præcis samme rækkefølge

RM-numre er under udfasning. Da mange stadig husker de gamle RM-numre, er det dog indtil videre muligt at søge på et RM-nr. ved at skrive det i søgefeltet, f.eks. RM 4-2002.

Når du klikker på ”Historik” i topmenuen, får du adgang til eventuelle tidligere udgaver af et dokument.

Du kan også klikke på eventuelle links under ”Erstatter” eller ”Erstattet af” (under boksen ”Om dokumentet” øverst i højre side), hvis du vil se ældre eller nyere versioner af et dokument.

Du kan søge afsnittene vedr. færdsel frem på forskellige måder:

• Klik på ”Emne” i venstre side og vælg ”De enkelte kriminalitetstyper”

• Vælg ”færdsel/færdselsloven”

• Klik på ”Kilde” i venstre side og vælg ”Rigsadvokatmeddelelsen”

Eller

• Skriv ”færdsel” i søgefeltet og vælg ”færdsel/færdselsloven”

• Det øverste dokument i dit søgeresultat er nu et afsnit i Rigsadvokatmeddelelsen

• Klik på ”Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen”

• Klik på ”Emne: færdsel”

Du kan sortere afsnittene ved hjælp af knapperne "Relevans", "Dato" og "Titel" lige over søgeresultatet. Du kan sortere efter titel, så afsnittene kommer i alfabetisk orden og søgeresultatet derved er en indholdsfortegnelse over afsnittene. Du kan også sortere på dato, så du får nyeste afsnit øverst.

Det bemærkes, at RM 4-2000 således nu er opdelt i afsnit – indholdet er dog stadig det samme.

Nej, det er ikke muligt at printe alle afsnittene om færdsel samlet.

Ja, det kan du på følgende måde:

• Søg stofarten, f.eks. hash. Skriv hash i søgefeltet og vælg søgeforslaget ”hash (som emne)”. Det er vigtigt, at du vælger ”hash (som emne)”, da søgeresultatet ellers medtager alle dokumenter, hvor hash blot er nævnt.

• Klik derefter to linjer nede på linket "Narkotika - afgørelse: 558" (tallet viser antallet af afgørelser).

Herefter får du en tabelvisning af dommene sorteret efter mængde.

Du kan selv lave en anden sortering i tabellens øverste linje. Du kan også indsnævre dit søgeresultat til f.eks. kun at omfatte landsretspraksis ved at vælge Landsretterne under ”Kilde”. Under ”Emne” kan du afgrænse din søgning til kun at vedrøre f.eks. ”videreoverdragelse” ved at vælge ”De enkelte kriminalitetstyper/narkotika/hash/videreoverdragelse”.

Ja, du kan godt sortere narkotikadomme efter mængde/antal gram. Se ”Kan jeg se en skematisk oversigt over narkotikadomme?”.

I funktionen ”Vis” i topmenuen kan du vælge mellem ”Liste” eller ”Tabel”.  Tabelvisning er alene relevant, hvis du har søgt på narkotikadomme.

Hvis du har søgt på narkotikadomme og derefter laver en ny søgning uden at starte en helt ny søgning, vil dit søgeresultat stadig blive vist som en tabel. Du ”renser” din søgning ved at trykke på ”Ny søgning” i topmenuen.

Nej, det er ikke muligt at printe søgeresultatet.

Hvis dit dokument er i pdf-format kan du lave en søgning på ord i dokumentet ved at vælge ”Find indhold” i topmenuen.

Hvis dit dokument er i word-format skal du i stedet anvende ”Ctrl+F”.  

Det dokument du søger, er måske gjort historisk. Der skal være ✔ i ”Medtag historiske dokumenter”, hvis du også vil søge på historiske dokumenter.

Der kan også være behov for, at du ”renser” din søgning ved at trykke på ”Ny søgning” i topmenuen.

Se evt. også under ”Hvor er Rigsadvokaten Informerer”.

Afgørelserne i Vidensbasen har et AM.nr., f.eks. AM2016.01.20Ø. Hvis du ved, at en dom er af afsagt den 20. januar 2016, men ikke ved, om den er afsagt i Østre- eller Vestre Landsret, skriver du: AM2016.01.20* i søgefeltet. Vil du se alle afgørelser fra januar 2016, skal du skrive AM2016.01*.