Spørgsmål til Vidensbasen?

Spørgsmål til Vidensbasen?

Nedenfor har vi samlet de oftest stillede spørgsmål i forhold til Anklagemyndighedens Vidensbase.

Ofte stillede spørgsmål

I Vidensbasen finder du Rigsadvokatmeddelelsen, der er det samlede dokument for Rigsadvokatens retningslinjer til anklagemyndigheden. Vidensbasen indeholder også redegørelser, videnspakker, praksisoversigter, retspraksis mv.

Du kan også finde udvalgte domme, kendelser og andre afgørelse på straffesagsområdet.

Vidensbasen indeholder blandt andet også praksisoversigter, videnspakker og redegørelser inden for anklagemyndighedens sagsområder.

De afgørelser, der indgår i Vidensbasen, er et supplement til den trykte retspraksis. Vidensbasen udgør derfor ikke en udtømmende samling af strafferetlige afgørelser.

Afgørelserne er typisk af nyere dato og er et udtryk for normalområdet for den pågældende type sag. Der indgår dog også andre typer afgørelser, hvis de indeholder særlige omstændigheder. Du vil også kunne finde afgørelser af mere principiel karakter i Vidensbasen. Det kan eksempelvis være afgørelser, hvor der er taget stilling til uafklarede spørgsmål i forhold til en bestemmelses anvendelsesområde, fortolkning mv.

Rigsadvokatmeddelelsen er de samlede centrale retningslinjer for anklagemyndigheden sagsbehandling.

Tidligere var retningslinjerne beskrevet i selvstændige rigsadvokatmeddelelser, der blev identificeret ved et RM-nr. De tidligere rigsadvokatmeddelelser er nu afsnit i den samlede Rigsadvokatmeddelelse.

Rigsadvokatmeddelelsen opdateres løbende som følge af ny lovgivning, retspraksis mv.

Du har to muligheder for at få et overblik:

1. I øverste venstre side klikker du på pilen, så kolonnen folder sig ud. Under ”Kilde” klikker du på boksen ved ”Rigsadvokatmeddelelsen”, så der sættes et ✔. Dit søgeresultat viser nu alle afsnit i Rigsadvokatmeddelelsen.

Du kan sortere dokumenterne ved hjælp af drop down funktionen øverst i højre side. Du kan sortere efter titel, så afsnittene kommer i alfabetisk orden – og bliver en indholdsfortegnelse over Rigsadvokatmeddelelsens afsnit. Du kan også sortere på dato, så du får nyeste afsnit øverst.

2.Du kan anvende oversigten ”Oversigt over alle afsnit i RM”. Du kan finde oversigten ved at skrive ” Oversigt over alle afsnit i RM” i søgefeltet.

Oversigten indeholder alle afsnit sorteret alfabetisk. Færdsel har dog sin egen oversigt ”Oversigt over alle afsnit i RM om emnet færdsel”. Du kan finde oversigten ved at skrive ” Oversigt over alle afsnit i RM om emnet færdsel”. Heri er afsnittene sorteret både alfabetisk og efter §§.

Nedenfor finder du eksempler på, hvordan du henviser til afsnit i Rigsadvokatmeddelelsen:

”Se i Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet om forelæggelse og indberetning mv.”
 

”Se i Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet om generelle retningslinjer for sanktionspåstande i færdselssager, pkt. 5.4., om gentagelsesvirkning.”
 

”Se i Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet om færdsel - hastighed (fl §§ 41-43 a).”
 

”Der henvises til Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet om færdsel - hastighed (fl §§ 41-43 a).”

Rigsadvokaten Informerer eksisterer ikke længere som kilde.

Mange RI’ere er gjort historiske i forbindelse med omskrivning af afsnit i Rigsadvokatmeddelelsen. For at finde historiske dokumenter skal der sættes ✔ i boksen ”Historisk” nederst i venstre kolonne.

Det er stadig muligt at søge på RI-nr. ved at skrive det i søgefeltet, f.eks. RI 9-2004. De RI’ere, der stadig er aktive, finder du enten under kilden ”Redegørelser” eller ”Retningslinjer, vejledninger og notater” – afhængigt af indhold.

Anklagemyndighedens Vidensbase kan benyttes af alle, uanset om man er logget på som bruger, og størstedelen af Vidensbasens dokumenter er derfor tilgængelige for alle.

Anklagemyndighedens medarbejdere har mulighed for at logge på som brugere. Ved login får de adgang til alle dokumenter, også dem til internt brug. De får også flere værktøjer i Vidensbasen, f.eks. mulighed for at oprette materialesamlinger.

Du finder en søgevejledning ved at klikke på spørgsmålstegnet øverst i højre hjørne Vidensbasens topmenu.

Du kan ikke søge i Vidensbasen på samme måde som i Google.

Sådan søger du i Vidensbasen:

Søg på enkeltord
Skriv et søgeord og tryk Enter. Vælg eventuelt mellem de ordforslag, der kommer frem.

Søg på flere, selvstændige ord

Du kan søge på flere, usammenhængende ord – f.eks. ”røveri”, ”våben” og ”tankstation”. Skriv ordene opdelt af mellemrum i søgefeltet og tryk enter. Du vil få vist dokumenter, der indeholder alle de ord, du har søgt på.

Du kan fjerne søgeord enkeltvis ved at klikke på skraldespanden ud for dem.

Søg på flere, sammenhængende ord
Du kan søge på en frase eller sætning. Det vil sige en række ord, der står i en given rækkefølge – f.eks. ”røveri med våben på tankstation”. Det er vigtigt, at du sætter citationstegn om sætningen. Du vil kun få vist dokumenter, der indeholder ordene i præcis samme rækkefølge.

 

RM-numre er under udfasning. Da mange stadig husker de gamle RM-numre, er det dog indtil videre muligt at søge på et RM-nr. ved at skrive det i søgefeltet, f.eks. RM 4-2002.

Hvis du åbner et dokument og vil se dokumentets historik, skal du klikke på pilen øverst i højre side, så kolonnen foldes ud. Under ”Dokumenthandlinger” klikker du på ”Se historik”. Du vil nu få adgang til eventuelle tidligere udgaver af et dokument.

Du kan få besked, hvis der sker ændringer i dokumenter. Du åbner et dokument og klikker på pilen i venstre kolonne, så kolonnen foldes ud. Derefter klikker du på ”Ændringsvarsel”. Giv dokumentet et navn.

Du kan søge afsnittene vedr. færdsel frem på forskellige måder:

1.Klik på ”Emne” i venstre kolonne og vælg ”De enkelte kriminalitetstyper”
2.Vælg ”færdsel/færdselsloven”
3.Klik på ”Kilde” i venstre side og vælg ”Rigsadvokatmeddelelsen”

Eller

1.Skriv ”færdsel” i søgefeltet og vælg ”færdsel/færdselsloven” som emne.
2.Det øverste dokument i dit søgeresultat er nu et afsnit i Rigsadvokatmeddelelsen
3.Klik på ”Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen”
 

Du kan sortere afsnittene ved hjælp af drop down knappen over søgeresultatet. Du kan sortere efter "Relevans", "Dato" og "Titel".

Nej, det er ikke muligt at printe alle afsnittene om færdsel samlet.

Ja, det kan du på følgende måde:

Narkotika:

1.Søg stofarten, f.eks. hash: Skriv hash i søgefeltet og vælg søgeforslaget ”hash (som emne)”.
Det er vigtigt, at du vælger ”hash (som emne)”, da søgeresultatet ellers medtager alle dokumenter, hvor hash blot er nævnt.
2.Klik derefter på ”lyn” ikonet i venstre kolonne og klik på ”Narkotika-afgørelser” nederst i kolonnen, så der sættes et flueben (tallet efterfølgende viser antallet af afgørelser).
3.Herefter får du en tabelvisning af dommene sorteret efter mængde.
 

Du kan selv lave en anden sortering i tabellens øverste linje.

Du kan også indsnævre dit søgeresultat til f.eks. kun at omfatte landsretspraksis ved at vælge Landsretterne under ”Kilde/Afgørelser/Landsretterne”. Under ”Emne” i venstre kolonne kan du afgrænse din søgning til kun at vedrøre f.eks. ”videreoverdragelse” ved at vælge ”De enkelte kriminalitetstyper/ narkotika/ hash/ videreoverdragelse”.

 

Bedrageri:

1.Skriv bedrageritypen i søgefeltet og vælg søgeforslaget bedrageritypen ”(som emne)”. Det er vigtigt, at du vælger bedrageritypen ”som emne” da søgeresultatet ellers medtager alle dokumenter, hvor stofarten bliver nævnt.
2.Klik derefter på ”lyn” ikonet i venstre kolonne og klik på ”Bedrageriafgørelser” nederst i kolonnen, så der sættes et flueben (tallet efterfølgende viser antallet af afgørelser).
3.Herefter får du en tabelvisning af afgørelserne sorteret efter mængde.

Ja, du kan godt sortere narkotikadomme efter mængde/antal gram. Se ”Kan jeg se en skematisk oversigt over narkotikadomme?”.

Du kan vælge at få tabelvisning over din søgning ved at klikke på ’øje’ ikonet i højre kolonne og derefter klikke på ikonet tabeller (tabeloversigt).

Hvis du vil have en tabeloversigt over narkotika- eller bedrageridomme skal du starte med at skrive din søgning i søgefeltet og derefter klikke på ”lyn” ikonet i venstre kolonne. Klik på boksen ved ”Narkotika-afgørelser” eller ”Bedrageri-afgørelser” nederst i kolonnen, så der sættes et ✔.

 

Ja, du kan printe dit søgeresultat.

Du kan gemme dit søgeresultat som PDF. I højre kolonne nederst klikker du på ’Eksporter til PDF’. Herefter kan du printe PDF-dokumentet.

Hvis dit dokument er i pdf-format kan du lave en søgning på ord i dokumentet ved at vælge ”Find indhold” i topmenuen.

Hvis dit dokument er i word-format skal du i stedet anvende ”Ctrl+F”.  

Afgørelserne i Vidensbasen har et AM.nr., f.eks. AM2016.01.20Ø.

Hvis du ved, at en dom er af afsagt den 20. januar 2016, men ikke ved, om den er afsagt i Østre- eller Vestre Landsret, skriver du AM2016.01.20* i søgefeltet.

Vil du se alle afgørelser fra januar 2016, skal du skrive AM2016.01*.