Kan jeg undgå at vidne

Kan jeg undgå at vidne

Hvis du bliver indkaldt som vidne i retten, har du pligt til at møde op. Du kan således ikke selv vælge, om du har tid eller lyst til at vidne. Du kan bl.a. blive idømt en bøde, hvis du ikke møder op til retsmødet. Du kan også risikere at blive hentet af politiet og eventuelt anbragt i arresten, indtil du kan blive afhørt i retten.

Du skal også møde op, selv om du i nogle særlige situationer ikke er forpligtet til at afgive forklaring. Det er eksempelvis, hvis du er nær pårørende til den tiltalte i sagen. Nære pårørende er normalt familie (forældre, søskende eller børn) eller partner (ægtefælle eller samlevende).

I langt de fleste tilfælde ved retten allerede på forhånd, at du er nær pårørende til den tiltalte, men ellers kan du selv fortælle det, når din afhøring i retten begynder. Dommeren vil så tage stilling til, om du er forpligtet til at afgive forklaring.

Du kan som nær pårørende vælge at vidne, selv om du ikke er forpligtet til det.

Hvis du har begået noget strafbart, er du heller ikke forpligtet til at forklare om det, medmindre du allerede er blevet dømt. Dommeren vil normalt gøre dig opmærksom på, at du ikke er forpligtet til at forklare om dine egne strafbare handlinger, men at du er forpligtet til at fortælle det om sagen, du ellers kan.