Uddannelse i anklagemyndigheden

Uddannelse i anklagemyndigheden

Vi har fokus på uddannelse

Igennem hele dit karriereforløb i anklagemyndigheden tilbyder vi uddannelsesforløb og kurser til dig. Vi udbyder en bred palette af anklagerfaglige kurser i alt fra IT-kriminalitet til medietræning og international retshjælp.

Se alle vores kurser i 2023 i anklagemyndighedens kursuskatalog: 

Anklagemyndighedens grunduddannelse

Samfundet har brug for dygtige anklagere, som effektivt kan håndtere straffesager på et højt fagligt niveau. Alle nyansatte fuldmægtige i politiet og anklagemyndigheden skal derfor gennemgå en treårig grunduddannelse som anklager. Grunduddannelsen begynder på fuldmægtigens første arbejdsdag og afsluttes som udgangspunkt efter tre år.

Grunduddannelsen består af otte moduler. Hvert modul er sammensat af forberedelsesaktiviteter ved embedet, et kursusmodul af to til tre dages varighed og aktiviteter ved embedet som opfølgning på kursusmodulet. Formålet er at sikre tæt kobling mellem de temaer, der undervises i på kursusmodulerne, uddannelse på tjenestestedet og de daglige arbejdsopgaver.

Det overordnede formål med grunduddannelsen er, at fuldmægtigen udvikler og styrker faglige og personlige kompetencer i en sådan grad, at de selvstændigt kan virke som gode og kompetente anklagere og sikkert løse alle typer almindeligt forekommende sager på et højt fagligt niveau.

Grunduddannelsen skal sikre ensartethed i uddannelsesniveauet og dermed i opgaveløsningen, ligesom den skal sikre, at fuldmægtigen integreres ordentligt i organisationen og får forståelse for kulturen og rollen som anklager.

Grunduddannelsen skal bidrage til, at den enkelte føler sig tryg og sikker i sin rolle og får en god start på sin karriere i politiet og anklagemyndigheden. Uddannelsen skal endvidere understøtte netværksdannelse og videndeling i organisationen på tværs af geografi og tjenestested.

Se vores pjece "Grunduddannelse som anklager":

Grunduddannelse som anklager

Læs mere om modulerne i Grunduddannelsen:

Modul 1 og 2

Modul 3 og 4   Modul 5 og 6   Modul 7   Modul 8