Chefanklager

Chefanklager

Chefanklageren er leder af anklagemyndigheden i politikredsen og indgår i politikredsens øverste ledelse. Chefanklageren er jurist med en betydelig erfaring med behandlingen af straffesager og med stort indblik i politiets og anklagemyndighedens arbejdsområder. Chefanklageren har solid ledelsesmæssig erfaring og gerne erfaring fra andre organisationer.

Det er chefanklagerens opgave at sikre de bedste resultater med de medarbejdere og ressourcer, de har til rådighed. 

Opgaven

 • Fastlægger i øverste ledelse politikredsens overordnede mål og strategier

 • Sikrer, at advokaturcheferne omsætter strategi til konkrete resultater

 • Sikrer en velfungerende legalitetskontrol i politikredsen og sætter faglige standarder for opgaveløsningen

 • Udnytter ressourcerne optimalt

 • Tilpasser løbende anklagemyndighedens struktur og arbejdsmetoder til opgaverne

 • Medvirker til en sammenhængende opgaveløsning på tværs af politikredsen, koncernen og andre myndigheder

Kompetencer

 • Sætter en tydelig og ambitiøs kurs for anklagemyndigheden

 • Har gennemslagskraft og gode kommunikative evner

 • Er handlingskraftig og stærk på drifts- og tilpasningsledelse

 • Kan lede gennem ledere

 • Har politisk forståelse samt gode strategiske og analytiske evner

 • Er robust og kan bevare ro og overblik under pres

 • Har fokus på medarbejdernes og lederes udvikling både gennem uddannelse og arbejdsopgaver

Mød en chefanklager

Mød chefanklager Ida Kirstine Sørensen, der har sin daglige gang i Københavns Politi.

"Det er en travl hverdag, og man får mulighed for at dykke ned i mange ting - både konkrete sager og store strategiske spørgsmål," fortæller hun.

 

I spidsen for anklagemyndigheden i en politikreds 

Chefanklageren er leder af anklagemyndigheden og refererer til politidirektøren i den enkelte kreds. Chefanklageren har typisk fem advokaturchefer, der leder hver sin advokatur, under sig. 

Chefanklageren har som leder af anklagemyndigheden i et tæt samspil med politiledelsen ansvaret for, at kredsens straffesager behandles på et højt fagligt niveau og med den fornødne hurtighed. Chefanklageren er garant for at prioriteringen af sagerne sker i overensstemmelse med de overordnede mål og strategier. 

Chefanklageren skal med sin ledelse sikre, at de overordnede mål bliver omsat til konkrete indsatser i advokaturerne, samt at kredsen har en optimal ressourceudnyttelse. Det er også chefanklagerens opgave at sikre, at politikredsen som helhed overholder retsplejelovens regler og dermed garanterer borgernes retssikkerhed.  

Hvert andet år foretages der en ledelsesevaluering. Her giver advokaturcheferne og politidirektøren chefanklageren feed-back på ledelsesadfærd. Chefanklageren får en personlig rapport og holder efterfølgende et opfølgningsmøde med advokaturcheferne, hvor der sættes nogle udviklingsmål for lederen og anklagemyndigheden i politikredsen.

Løn

Ledelsesudvikling

Vi mener, at lederudvikling virker, når den anvendes praktisk i lederens hverdag, og når den passer til lederens behov og erfaringer. I anklagemyndigheden arbejder vi med ledelse i rammerne af leadership pipeline. Hvilket behov for lederuddannelse du har, afhænger af, om du er ny eller erfaren leder. 

Ekstern lederuddannelse er relevant, når du i dit daglige arbejde har behov for kompetencer på områder, der ikke indgår i de interne forløb. Her rådgiver vi dig om mulighederne, men vi blander os ikke i dit konkrete valg, hvis kvaliteten og niveauet skønnes nogenlunde passende.

Tilbage til karriereveje i anklagemyndigheden

Se, hvor du kan arbejde i anklagemyndigheden