Din ansøgning

Din ansøgning

Det er helt op til dig, hvad ansøgningen skal indeholde, og hvilken form ansøgningen skal have. Dog er der nogle forhold, som du bør være opmærksom på i forbindelse med ansøgningen.

Når vi gennemgår ansøgninger, ser vi altid på, hvilken motivation du har for at søge en stilling inden for vores område. Det er derfor en god idé kort at skrive, hvorfor du ønsker at arbejde netop hos os.

Selve ansøgningen bør som hovedregel ikke fylde mere end én A4-side. Husk at vedlægge relevant dokumentation i form af udtalelser/referencer, CV og karakterudskrifter.

Særligt vedrørende anklagerstillinger:

  • Angiv, hvilke stillinger du er interesseret i at søge. Der er intet i vejen for kun at søge én eller nogle af de stillinger, som der søges fuldmægtige til i ansættelsesrunden. Hvis du søger flere stillinger, kan du eventuelt prioritere disse indbyrdes.

  • Angiv, hvilket geografisk område du har mulighed for at arbejde i, idet vi har tjenestesteder over hele landet.

  • Vedlæg dit officielle bachelorbevis

Fremsendelse af ansøgning

Din ansøgning skal indgives elektronisk. Se hvordan under vores ansættelsesprocedure.

Her kan du se, hvordan vi behandler dine persondata, hvis du søger en stilling i den centrale anklagemyndighed. Læs eller download pjecen "Information om dine persondatarettigheder".