Specialanklager

Specialanklager

Specialanklageren er jurist og anklagemyndighedens specialist. Specialanklageren fører komplekse eller omfattende straffesager og løser særlige opgaver inden for sit specialområde. Specialanklageren har en bred anklagererfaring eller anden betydelig erfaring inden for sit specialområde. 

Opgaven

 • Møder som anklager i byretten og landsretten

 • Forbereder og gennemfører straffesager på specialistniveau

 • Varetager og videreudvikler et specifikt anklagerfagligt område

 • Indgår aktivt i efterforskningen af komplekse straffesager

 • Er ressourceperson på specialområdet, deltager i fagudvalg og opsamler, systematiserer og formidler viden

 • Samarbejder med særmyndigheder og andre samarbejdsparter

 • Varetager mediekontakt på sit specialområde

Kompetencer

 • Stor faglig tyngde på specialområdet

 • Håndterer vanskelige og omfattende sagskomplekser sikkert

 • Har høj faglig integritet med fokus på kvalitet og legalitet på specialområdet

 • Skaber resultater, inspirerer til høj faglighed og tager ansvar for anklagemyndighedens mål

 • Har gennemslagskraft og kommunikerer nuanceret, målrettet og effektivt

 • Etablerer og udvikler samarbejdsrelationer og får de rette aktører i spil

Mød en specialanklager

"Som specialanklager er der en forventning om, at man er nede i detaljen og kan de lidt mere kringlede kroge af straffeprocessen."

Mød Stig Fleischer, som til daglig er specialanklager i SØIK, og hør ham fortælle om det mest spændende ved sit arbejde.

 

Specialisten

Specialanklager kan du blive, hvis du er vores faglige specialist. Som specialanklager giver du møde i by- eller landsret med omfattende og komplicerede straffesager inden for dit fagområde.

Det er dit ansvar at varetage og videreudvikle dit speciale i samarbejde med anklagere i resten af landet, og i det daglige spiller du en aktiv rolle i samarbejdet med politiet under efterforskningen af komplekse straffesager.

Løn

Specialistuddannelse

Kompetenceudvikling af specialanklagere i anklagemyndigheden tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den enkeltes speciale og opgaver. Hvis du har en anden baggrund end anklager, vil det til en begyndelse kunne være til gavn for dig at gøre brug af de uddannelsestilbud, vi har designet til anklagere.

Som specialanklager skal du naturligvis være den bedste på dit felt og være orienteret om ny lovgivning, dens fortolkning og praksis. Som specialist bliver du i høj grad selv designer af din videreuddannelse, der kan finde sted på universiteter, hos andre myndigheder, på konferencer eller lignende. Det er vores ambition, at specialanklagerne, som vores andre medarbejdere, løbende videreudvikler deres kompetencer.

Du kan læse mere om vores uddannelsestilbud i Anklagemyndighedens uddannelseskatalog.

Vi mener, at uddannelse virker, når den kan anvendes i praksis med det samme, når den kan relateres til din hverdag og dine erfaringer, og når den passer til dine behov.  

Praktikforløb

Du har mulighed for selv at designe praktikforløb, der kan gavne dig i dit daglige arbejde. Vi har medarbejdere, der i en længere periode har afprøvet dommerhvervet i en byret, nogle som har byttet job med medarbejdere fra SKAT eller andre, som har taget tid ud til at arbejde som forsvarer.

Vi har også Personlige Udviklingsforløb (PU), som er forløb, der planlægges mellem dig og din chef. I en PU får du mulighed for at afprøve en anden stilling i anklagemyndigheden i en nærmere aftalt periode.

Fremdrift i karrieren er op til dig

Men du kommer ikke til at gro fast. Vi tager personlig udvikling alvorligt og lægger vægt på, at vores medarbejdere har stor erfaring og viden. Vi gør meget for, at arbejdet som specialanklager skal være spændende og udviklende gennem hele din karriere.

Men det er også naturligt, at nogle medarbejdere på et tidspunkt vælger at søge nye udfordringer. Når du søger ud efter en karriere som anklager, bliver du samtidig en slags visitkort for os. Vi ved, at anklagere er i høj kurs på det juridiske arbejdsmarked – det omdømme vil vi gerne værne om.

Vi ser gerne, at medarbejderne udvikler sig ved ansættelse uden for anklagemyndigheden – for en kortere eller længere periode. Du kan derfor få orlov til at afprøve et karrierealternativ.

Tilbage til karriereveje i anklagemyndigheden

Se, hvor du kan arbejde