Tolken

Tolken

Der bliver talt dansk i retten.

I de tilfælde, hvor en tiltalt, et offer eller et vidne ikke forstår eller taler dansk, vil der være en tolk til stede, som kan oversætte, hvad der bliver sagt.